8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Geluidsscherm moet bezwaren Raad van State tegen plan Zevenster wegnemen

De gemeente Zuidplas wil een geluidsscherm opnemen in het bestemmingsplan voor de Zevenster in Zevenhuizen. Het geluidsscherm moet de woningen beschermen tegen geluidsoverlast van naastgelegen bedrijven. Met dit scherm hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de Raad van State, die dit deel van het bestemmingsplan voorlopig heeft geschorst.

Raad van State

De Raad van State oordeelde eerder dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd dat met een afstand van 50 meter tussen het bedrijventerrein en de beoogde woningen de bedrijfsvoering van de op het bedrijventerrein aanwezige bedrijven niet wordt belemmerd. Ook heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd dat het niet laden en lossen voor 7:00 uur voor de bestaande bedrijven op het bedrijventerrein als een acceptabele beperking kan worden aangemerkt.

Te vaak niet ‘Raad van State-proof’

Raadslid Patrick Molenaar (VVD) vroeg in de gemeenteraad aandacht voor het feit dat te veel plannen van Zuidplas niet door de Raad van State komen. Hij wil een actie om beter te leren van het verleden om te zorgen voor betere ruimtelijke plannen die ‘Raad van State-proof’ zijn. Ook andere raadsleden hekelden de kwaliteit van de plannen. Martin Damen van PvdA/GroenLinks gaf aan het vertrouwen in de organisatie met betrekking tot ruimtelijke plannen kwijt te zijn.

Geluidsscherm

De gemeente heeft ondertussen akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsactiviteiten bij de Zevenster, samen met een toets van hinder door geur, gevaar en stof. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat een geluidscherm met een hoogte van 2 meter langs het zuidwestelijke buitenterrein het bezwaar van de Raad van State weg kan nemen. Er ligt nog geen definitieve uitspraak van de Raad van State, maar de gemeente wil toch alvast het plan aanpassen om snelheid te houden. Hiermee hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de ingestelde beroepen. Gezien de problemen bij vorige plannen, twijfelden meerdere gemeenteraadsleden of deze oplossing voldoende zal zijn.

 

Advertentie