De Raad van State heeft vandaag het laatste verweer behandeld en is van mening dat het plan nu voldoet aan het bestemmingsplan. Hierdoor is het centrumplan nu definitief vastgesteld en kan het niet worden gestopt. Men is inmiddels al bezig met de sloop van het oude gemeentehuis waar straksĀ 19 woningen, 21 appartementen en ongeveer 750 […]