Centrumplan Zevenhuizen definitief na uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft vandaag het laatste verweer behandeld en is van mening dat het plan nu voldoet aan het bestemmingsplan. Hierdoor is het centrumplan nu definitief vastgesteld en kan het niet worden gestopt. Men is inmiddels al bezig met de sloop van het oude gemeentehuis waar straks 19 woningen, 21 appartementen en ongeveer 750 m2 commerciële ruimten komen.  In deze commerciële ruimten komen ook een huisartsenpraktijk en een praktijk voor fysiotherapie.

Een appellant uit Zevenhuizen had eerder een zeer groot bezwaarschrift ingediend. Bij een tussenvonnis was het hoogste rechtsorgaan van mening dat er alleen sprake was van een foute berekening van de parkeerplaatsen van het plan dat al door de gemeenteraad was vastgesteld.  Het college van B&W heeft hierna onderzoek gedaan en hierbij kleine aanpassingen aan het parkeerplan inclusief de norm voor 200m2 horeca. Daarmee is zelfs bij de drukste piek op het slechtste moment genoeg parkeerplaatsen.

De eiser vond ook dat het onderzoek naar de parkeerplaatsen en het besluit tot de aanpassingen niet legaal waren genomen omdat de gemeenteraad hierover niet had gestemd. De Raad van State oordeelde echter dat het college van B&W binnen de gemeentewet heeft gehandeld.  Daarmee waren alle bezwaren opgelost of verworpen en stelde de Raad het plan definitief vast.