8.5 C
New York
donderdag 25 april 2024

Zuidplas droomt over zelfvoorzienend vijfde dorp

Zuidplas zou voor een zelfvoorzienend nieuw vijfde dorp moeten gaan de komende vijftien jaar. Dat staat te lezen in een raadstuk dat het College van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd afgelopen week. In de Zuidplaspolder rond de Zuidelijke Dwarsweg zou het nieuwe vijfde dorp van Zuidplas gebouwd moeten worden. In de stukken wordt het gebied ingetekend tussen de A12 en de A20 en tussen de N457 en de N219. In totaal zou Zuidplas de komende vijftienjaar zo’n 17.000 nieuwe woningen willen bouwen. De plannenmakers binnen Zuidplas willen hiermee de provincie Zuid-Holland en de buurgemeenten aan de gemaakte afspraken in 2006 houden. Belangrijkste reden hiervoor zijn de miljoenen die inmiddels in verworven gronden zijn gestoken.

Zuidplas zou door het bouwen van een compleet nieuw dorp moeten blijven profileren als een groene gemeente vlakbij, maar niet in de grote stad. Het gaat hiermee in tegen signalen vanuit de provincie dat juist sprake zou zijn van vraag naar woningen binnen de stedelijke omgeving. Als de plannen doorgaan zoals nu opgeschreven in het raadsvoorstel zal Zuidplas even groot worden als de buurgemeenten Capelle aan den IJssel en Gouda. Het gaat om een verdubbeling van het huidige aantal woningen in de laag gelegen gemeente. Hierdoor moet de gemeente groot genoeg zijn voor een compleet voorzieningen pakket. Gedacht wordt hierbij aan de uitbreiding van het voortgezet onderwijs.

Het nieuwe vijfde dorp moet volgens de plannenmakers “zelfvoorzienend” worden. Hierbij wordt gedacht aan eigen winkels en sportgelegenheid. Daarnaast wordt gesteld dat er voor de nu aanwezige bewoners en ondernemers in het poldergebied duidelijkheid moet komen. Het is voor Zuidplas niet bespreekbaar dat deze onduidelijkheid nog langer voortduurt. Ook moet waar mogelijk zo duurzaam mogelijk gebouwd worden

Opvallend in het stuk aan de gemeenteraad is dat met geen woord gesproken wordt over het probleem rond de grote varkenshouder in het gebied. Door de aanwezigheid van dit bedrijf heeft de Raad van State in 2011 een fors deel van de bestemmingsplannen voor woningbouw vernietigd. Het zelfvoorzienend zijn van het vijfde dorp zou daarmee wel eens een onbedoelde dimensie kunnen krijgen waarbij de nieuwe bewoners hun aardappelschillen kunnen inleveren bij de varkensboer in ruil voor hamlappen.

De gemeenteraad spreekt op 28 november over de bouwplannen in de Zuidplaspolder. Hier aan voorafgaand zijn twee druk bezochte avonden voor belanghebbenden georganiseerd. De avonden zijn veel beter bezocht dan wat de gemeente verwacht had. De definitieve wensen en plannen van Zuidplas moeten nog voor het einde van dit jaar bij de provincie ingeleverd worden. De provincie gaat alle plannen bij elkaar leggen waarna duidelijkheid moet komen waar in de provincie gebouwd moet gaan worden. Volgens de huidige prognoses zou er een vraag naar 230.000 nieuwe woningen zijn de komende jaren. De plannen van alle gemeenten bijelkaar komen echter op een veel hoger aantal uit.

Advertentie