8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Hoe noem je als gemeente de sloop van 30 jaar oud kantoorgebouw?

In 2018 wordt het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Nieuwerkerk aan den IJssel gesloopt. Er komt een vrijwel even groot nieuwbouw pand voor in de plaats. De sloop van het gemeentehuis moet uiterlijk april 2018 beginnen, dat blijkt uit vragen van Gouwe IJssel Nieuws aan de gemeente Zuidplas. De gemeente spreekt niet over sloop, maar over ‘duurzame demontage’ van het gemeentehuis in Zuidplas.

De afgelopen maanden is het merendeel van de ambtenaren verhuisd van het gemeentehuis naar de Saffier. Hier zullen, tot het nieuwe gemeentehuis gereed is, de ambtenaren hun werk voortzetten. De afdeling publiekszaken, waar inwoners voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs terecht kunnen, is vanaf 18 december in een pand tegenover het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gevestigd.

De raadsvergaderingen van de gemeente Zuidplas zullen niet meeverhuizen naar de Saffier. Deze zullen gehouden worden in het Thorbecke college in Nieuwerkerk. De vergaderingen van de gemeenteraad zullen ook in 2018 hoofdzakelijk plaatsvinden op de dinsdagavond. In de aankomende periode gaat de gemeente de voorlopige vergaderlocatie onder de aandacht brengen bij inwoners via de gemeentepagina’s en sociale media.

Ook in het Thorbecke College blijft het voor inwoners mogelijk om openbare vergaderingen bij te wonen. Er zal een publieke tribune worden ingericht in het Thorbecke College. Net zoals nu blijven de gemeenteraadsvergaderingen ook achteraf terug te luisteren via de website van de gemeente. Eerder was er een gerucht dat mogelijk de notulist weer terug zou komen bij de publieke vergaderingen. Dat blijkt uit de navraag bij de gemeente niet het geval. Ook de informatiebijeenkomsten en programmacommissies vinden vanaf 2018 plaats in het Thorbecke College. De uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zal plaatsvinden in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen.

De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheden om in 2018 inwoners live de vergaderingen via internet te laten volgen. Er wordt nog onderzocht welke vorm hiervoor het meest geschikt is. Wel heeft de gemeente de intentie om ook in 2018 de mogelijkheid te geven voor geïnteresseerden om de vergadering op afstand te volgen.

Ook wordt er vanuit de gemeentelijke organisatie nog gekeken op welke wijze er door wie afscheid genomen kan worden van het huidige gemeentehuis. Het huidige gebouw kent verschillende soorten gebruikers waaronder inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Of er voor elke doelgroep een afscheidsmoment ingepland wordt en in welke vorm is nog niet bekend.

Advertentie