8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: Bouwen in de polder, provinciale weg door de kotelettenfabriek?

Jan Dirk Dorrepaal, inwoner uit Zuidplas, schreef onderstaand opinie artikel in aanloop naar de politieke discussie over de toekomst van de Zuidplaspolder op 28 november. Ook een opinie-artikel insturen? Mail dan naar info@gouweijsselnieuws.nl.

Als het onvermijdelijk is, dat het zogeheten Vijfde Dorp wordt gebouwd, is het wellicht verstandig om de huidige structuurvisie nog eens tegen het licht te houden. De vraag, die dan gesteld moet worden of dat idee van een autonoom ” Dorp” de enige en ook de meest verstandige is. Tot dusver heeft Zuidplas in het verlengde van de gegroeide gewoonte van de oorspronkelijke dorpen om stap voor stap uit te breiden dat beleid voortgezet. De vele voorzieningen, die deze groei met zich meebracht, werden meestal  in het bestaande dorp opgelost met uitzondering van Nieuwerkerk ad IJssel dat in een ver verleden aansluitend aan het NSstation een nieuw centrum bouwde. Verderop in Capelle ad IJssel werd een totaal nieuwe wijk Schollevaar inclusief centrum opgetrokken. Deze laatste, hoewel op wat kleinere schaal als het Vijfde Dorp, zou als voorbeeld voor de realisatie daarvan kunnen dienen al is het wel uit de eind zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Een ander plan, een zelfde aanpak.
Is er eigenlijk ook een ander plan mogelijk voor dat Vijfde Dorp, dat een meer natuurlijk groeiproces mogelijk maakt? Belangrijkste ingreep is dan het vervangen van de N219 door een nieuwe provinciale weg zo rechtstreeks mogelijk tussen de huidige aansluitingen op de A12 en de A20, kortweg diagonaal door de nog openliggende polder dicht langs of dwars door die kotelettenfabriek.
De huidige N219 wordt dan de verbindingsweg tussen Zevenhuizen en die bestaande aansluitingen en voornamelijk ten behoeve van het onderlinge Zuidplasverkeer en mogelijke (nieuwe) aansluitingen voor het Vijfde Dorp , dat overigens dan een gebruikelijk uitbreiding van het huidige Zuid kan worden.

Naast de RandstadRail-lijn  naar Bleizo langs de huidige N219 wordt dan een nieuw centrum incl. Randstadrailstation  ter hoogte van de Knibbelweg opgetrokken waaromheen de woon-  en eventueel werkbebouwing stap voor stap in Zuidelijke richting kan worden neergezet.  Dat nieuwe centrum kan op korte termijn al gestart worden ten behoeve van het huidige Zuid I.
Deze meer flexibele aanpak is gebaseerd op de ervaring, dat het altijd weer anders loopt. Uit eigen ervaring weet ik dat een op papier uitgewerkt centrumplan volledig over de kop moest omdat de betrokken ontwikkelaar slecht werk had geleverd, dat tijdens het proces van de bouw van die wijk een crisis, zoals we die recent ook meemaakten, dwong om de woningverdeling volledig te veranderen en dat de geplande begraafplaats over gedimensioneerd bleek door de toename van de crematies en er ruimte vrijkwam voor nog meer woningbouw etc etc. Je ziet het aan de huidige wijk gelukkig niet meer af, maar “Planning is geen dienstregeling”.
Bovenstaande aanpak als plan Zuid II in plaats van een autonoom nieuw Vijfde Dorp is meer in de traditie en vooral een groeiproces, dat zich beter kan aanpassen aan de luimen van maatschappelijke veranderingen.

 

Advertentie