8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: Werk boven uitkering: van zeggen naar doen!

Lijsttrekker Jan-Willem Schuurman (CU/SGP) schreef in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een opinieartikel.  Ook een opinie-artikel insturen? Mail dan naar info@gouweijsselnieuws.nl.

Werk gaat boven een uitkering. Werken is de manier om uit de armoede te komen of te blijven. Bijna iedere politieke partij belijdt deze dingen met de mond, maar maken we het ook waar?

Om te beginnen maar even wat cijfers op een rij. Eind 2013 waren er in Zuidplas ongeveer 450 mensen / gezinnen afhankelijk van wat in de volksmond een bijstandsuitkering heet. In de jaren daarna steeg dat aantal fors. Eind 2016 waren het er maar liefst 565. De daarmee gemoeid zijnde kosten bedragen iets meer dan €7 miljoen per jaar.

Dergelijke cijfers geven op zijn minst reden tot zorg. Wat ChristenUnie/SGP betreft niet eens zo zeer vanwege de kosten, maar omdat we mensen de kans willen bieden hun kwaliteiten en talenten in te zetten, een eigen inkomen te verdienen en zichzelf te ontwikkelen. Wij vragen ons dan ook af of er de afgelopen jaren al het mogelijke gedaan is om mensen aan het werk te krijgen.

Die zorg is overigens niet nieuw. Al in 2014 merkte raadslid Dico Bac tijdens de Algemene Beschouwingen op dat het beleid te vrijblijvend was. Hij pleitte voor gezamenlijke initiatieven van gemeente en ondernemers in verschillende sectoren. Als concrete maatregelen noemde hij het creëren van leerwerkplekken en de inzet van het instrument loonkostensubsidie.

Loonkostensubsidie maakt het voor ondernemers aantrekkelijk(er) om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ons pleidooi daarvoor werd eind 2016 nog eens herhaald door raadslid Bert Doek. Toch is het instrument in 2017 slechts vijf keer ingezet.

En er zijn meer voorbeelden te noemen van mogelijkheden die wat ons betreft onvoldoende zijn benut. We denken aan het aantal garantiebanen (maar 15 in drie jaar tijd), het aantal indicaties dat we hebben aangevraagd voor beschut werk (niet meer dan de taakstelling: 4 in 2017) en het aantal malen dat een maatschappelijke tegenprestatie is gevraagd. En op basis van recent onderzoek naar tevredenheid over de sociale dienst constateren we dat deze dienst het afgelopen jaar geen enkel contact heeft gehad met 35% – 40% van de mensen die een uitkering ontvangen.

Onze conclusie is dan ook dat er kansen blijven liggen. Dit blijkt ook wel uit een hartenkreet die we onlangs hoorden van een ondernemer: “Zet de afdeling werkplein aan het werk als uitzendbureau. Ondernemers willen wel, maar lopen daar tegen muren op”.

ChristenUnie/ SGP gelooft daarom dat onze ondernemers meer mensen met een uitkering aan het werk willen helpen. En we zijn er zeker van dat die mensen dat zelf ook willen, zoals uit het onderzoek naar de tevredenheid van de sociale dienst blijkt. Ze vragen om gepaste, op de persoon afgestemde en praktische oplossingen in plaats van alleen naar de letter van de wet te handelen.

Als het aan ChristenUnie/ SGP ligt, blijft het de komende jaren dus niet bij de stelling dat werk boven uitkering gaat. Wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. In ons verkiezingsprogramma maken we dat heel concreet.

We pleiten ervoor om mensen zelf de kans te geven een plan te maken voor hun re-integratie.We willen het voor ondernemers gemakkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, bijvoorbeeld door administratieve rompslomp over te nemen en door het aanbieden van job-coaching. En om mensen een reële kans te geven om van tijdelijk werk een vaste baan te maken, moeten we ondernemers compenseren zolang deze mensen (nog) niet 100% productief zijn. We hebben daar de instrumenten voor, laten wie die dan ook inzetten!

Om dit te realiseren, maakt de gemeente Zuidplas wat ons betreft extra geld vrij. Wij geloven dat dit een investering is die zichzelf ruimschoots terugverdient. Niet alleen financieel, maar vooral ook doordat mensen hun talenten en kwaliteiten weer kunnen inzetten en ontplooien en daardoor in staat gesteld worden het sociaal isolement te doorbreken en weer volwaardig aan de maatschappij deel kunnen nemen.

Jan-Willem Schuurman

Advertentie