8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

VVD stelt wederom vragen over aanrijdtijden politie

De fractie van de VVD in Zuidplas heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanrijdtijden van de politie in de gemeente Zuidplas. De partij heeft dit eerder gedaan in 2016 en 2017 maar zien de noodzaak dit wederom te moeten doen. Deze noodzaak komt voort uit het gegeven dat de VVD geen verbetering ziet in de aanrijtijden, ondanks de verwachting uit de eerdere beantwoording. Afgelopen week kwam uit de cijfers naar buiten dat in 2018 bijna 1 op de vier spoedritten van de politie te laat aankomen bij het incident in Zuidplas.

In eerdere beantwoording heeft het college aangegeven dat zij de ontwikkelingen met betrekking tot de aanrijtijden van de politie nauwlettend in de gaten houdt en als er geen verbeteringen optreden blijvende aandacht vragen bij de leiding van de politie. Door inspanningen van het college is met de leiding van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas overeengekomen dat solosurveillance (met name motorsurveillance) en strategische inzet van beschikbare politie-eenheden wordt geïntensiveerd. Maandelijks wordt het college door de teamleiding van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas hiervan op de hoogte gebracht

Op de vraag of de VVD niet vooruitloopt op de aangekondigde uitbreiding van het team antwoord raadslid Leendert Karreman “De uitbreiding van het politieteam juichen wij toe, alhoewel we ook beseffen dat dit niet morgen gerealiseerd is. De aanrijtijden moeten in Zuidplas verbeteren. Het kan niet zo zijn dat Waddinxveen, vanuit hetzelfde team, betere cijfers laat zien! Ik kan me voorstellen dat de roep voor terugkeer van het politiebureau in Nieuwerkerk bij onze inwoners hiermee luider wordt.”

Ik kan me voorstellen dat de roep voor terugkeer van het politiebureau in Nieuwerkerk bij onze inwoners hiermee luider wordt. 

Uit het artikel van Gouwe IJssel Nieuws van 22 juli blijken de criminaliteitscijfers in Zuidplas te dalen maar Karreman nuanceerde deze daling “De criminaliteit zou nog verder kunnen dalen als de inzet van de politie tijdiger zou zijn! Het is altijd lastig om de cijfers van criminaliteit juist te interpreteren. Het gaat om geregistreerde criminaliteit. Vraag is in hoeverre alles wordt aangegeven. Als er geen aangifte wordt gedaan en de dader wordt niet gepakt blijft het onder de radar”.

De vragen :

 1. Heeft het college kennis genomen van deze publicatie?
 2. Hoe interpreteert het college deze informatie?
 3. Kunt u aangeven hoe het komt dat Zuidplas lager scoort dan landelijk, terwijl Waddinxveen rond het landelijk niveau presteert en we gebruik maken van hetzelfde politieteam?
 4. Bent u van mening dat de leiding van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas voldoende heeft gepresteerd wat betreft de eerder gemaakte afspraken? 
 5. Welke mogelijkheden ziet u om de aanrijtijden te verbeteren?
 6. Welke stappen gaat u zetten om de aanrijtijden in positieve zin te veranderen?
 7. Gaat u de leiding van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas ter verantwoording roepen en erop toezien dat:
  a. de aanrijtijden van Zuidplas naar de vastgestelde landelijke norm (90%) gaat;
  b. per direct geen verschil meer zichtbaar is tussen de aanrijtijden van Waddinxveen en Zuidplas?
Advertentie