8.5 C
New York
zondag 10 december 2023

Voorlopig geen extra ontsluitingsweg van en naar Moerkapelle

Er komt op korte termijn geen extra ontsluitingsweg van en naar Moerkapelle. Dat schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas. Deze ontsluitingsweg was tijdens de campagne van 2018 nog een belangrijk onderdeel van de verkiezingsbeloften maar uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de noodzaak niet zo hoog is. Wel moet er volgens het onderzoeksbureau een pakket van maatregelen worden genomen om de Moerkapelse zijde veiliger te maken.

In 2015 werden er bij het verkeerscirculatieplan 2 varianten gepresenteerd: de Verlengde Rottelaan parallel aan de A12 en een poldertracé door de Wilde Veenenpolder. Tijdens de raadsvergadering werd een derde variant aan het plan toegevoegd door een motie van Peter Molenaar van de CU-SGP.  Arcadis stelt nu dat de nood niet zo hoog is en dat op korte termijn een nieuwe weg niet te realiseren is.  Het bureau stelt dat er geen noodzaak is voor extra wegen tot 2025:  “Uit het RVMH-verkeersmodel blijkt dat de Moerkapelse Zijde en de Bredeweg beide voldoende capaciteit hebben om onder normale omstandigheden het verkeer in de huidige situatie (2015) en ook de toekomstige situatie (2025) te kunnen verwerken.” Voor de eerste twee varianten waren er diverse protesten van bewoners en de gemeente Lansingerland.

Arcadis stelt wel dat er op de Moerkapelse Zijde diverse maatregelen kunnen worden genomen om het veiliger te maken, de doorstroming te bevorderen en de snelheid lager te maken. De gemeente gaat nu met het de inwoners aan de slag om te kijken welke van de voorstellen uitvoerbaar zijn en wat het beste resultaat gaat opleveren. De planning is om het gekozen voorstel in 2020 uitgevoerd te krijgen.  Voor de middellange en lange termijn schrijft de gemeente : “Na realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen op de Moerkapelse Zijde, monitoren we de effecten. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen van buurgemeenten en de provincie Zuid Holland, denk hierbij aan het zoeken van aansluiting bij ontwikkelingen in de regio, zoals de ontwikkeling van grootschalige logistieke bedrijventerreinen langs de A12-corridor. Ook de besluitvorming over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder gaat duidelijkheid bieden over de effecten voor de infrastructuur.”.

De reacties van de raadsleden uit Moerkapelle : 

Cock van der Spek (CU/SGP): Het rapport heeft andere uitkomsten dan verwacht.  We hadden meer verwacht van het rapport, ook met oog op de bouwopgaven nu en in de toekomst. We gaan het rapport kritisch bestuderen en we gaan het dan ook zeker laten agenderen want de  ontsluiting voor Moerkapelle en Zuidplas is en blijft voor ons een belangrijk onderwerp.

Serena Rodenburg (SP): De slogan ‘eerst bewegen, dan bouwen’ gaat hier niet op. Tijdens de verkiezingen was iedereen er het mee eens dat er wat moet gebeuren voor Moerkapelle. Want met de nieuwe dienstregeling van Arriva, waarbij Moerkapelle er slechter van werd, is het probleem alleen maar groter geworden. Het college moet met het comité ontsluiting Moerkapelle om de tafel gaan zitten voor verbetering. Een goed begin, dat gelijk uitgevoerd kan worden, is het verbeteren van de duidelijkheid van het inrijverbod voor vrachtwagens op de Moerkapelse zijde.

Advertentie