Op woensdag 6 maart 2019 vindt de nieuwe opfriscursus verkeerstheorie plaats. Het is de tweede in een serie van vier cursussen die gehouden worden in de kernen van de gemeente Zuidplas. Na Moordrecht is het dit keer in het Hervormd kerkelijk centrum , Dorpsstraat 156 in Zevenhuizen. De cursus is vooral bestemd voor automobilisten, die […]

Wethouder Schuurman van de gemeente Zuidplas is hard aan de slag met het extra geld om de verkeersveiligheid in Zuidplas te verbeteren. Hij kreeg bij de begrotingsbehandeling een budget van 200.000€ eenmalig en jaarlijks 100.000€ om maatregelen te nemen welke het aantal slachtoffers moet verminderen. Er wordt nu een plan van aanpak gemaakt voor de […]

Op maandagavond 6 januari is een fietsster aangereden op de rotonde bij de hoek van de Batavierlaan en de Kerklaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een automobilist zag de overstekende fietsster vermoedelijk te laat met een aanrijding als gevolg. De fietsster stak de Batavierlaan over via de fietsoversteek bij de rotonde, waar fietsers voorrang hebben. […]

Als eerste gemeente vervult Zuidplas een dubbel ambassadeurschap. Daarmee zet de gemeente zich in voor zowel de inwoners van Zuidplas als voor haar medewerkers. Jan Willem Schuurman, wethouder Verkeer&Vervoer kreeg op 4 december daarvoor een speciale toolkit en een banner uitgereikt door wethouder Kirsten Schippers van de gemeente Waddinxveen. Schippers is ambassadeur van de regio […]

Een kop-staartbotsing op de N219 bij Zevenhuizen tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de rotonde naar de Swanlaweg zorgde op vrijdag 26 oktober voor een grote verkeerschaos op deze provinciale weg. Drie voertuigen waren betrokken bij een kop-staartbotsing, waardoor deze drukke verkeersader tussen de A12 en A20, ondanks de herfstvakantie, geheel vastliep. Uiteindelijk heeft de politie […]

De gemeente Zuidplas heeft op vragen van Gouwe IJssel Nieuws laten weten dat de situatie van het verkeer rond de werkzaamheden nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Als de verkeersveiligheid dat vereist worden maatregelen genomen. Zo zijn er afgelopen dinsdag al verkeersregelaars ingezet bij de Julianasluis tijdens de ochtend- en avondspits. Ook zijn klachten over […]

Er komt op korte termijn geen extra ontsluitingsweg van en naar Moerkapelle. Dat schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas. Deze ontsluitingsweg was tijdens de campagne van 2018 nog een belangrijk onderdeel van de verkiezingsbeloften maar uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de noodzaak niet zo hoog is. Wel […]

Iedereen vindt het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen. En daar horen zo min mogelijk auto’s in de schoolomgeving bij. Op de Schoolbrengdag worden ouders gevraagd hun kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. Zoals op de Koning Willem-Alexanderschool in Waddinxveen, waar gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Kirsten Schippers de Schoolbrengdag […]

Een nieuw verkeersbesluit met betrekking tot de geslotenverklaring voor het vrachtverkeer van de Hollevoeterbrug in Moerkapelle maakt handhaving door Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente mogelijk. In een eerder bij Gouwe IJssel Nieuws verschenen opinieartikel zijn serieuze vraagtekens gezet bij antwoorden van het college van B&W naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad over (o.a.) […]

Op dinsdag 15 mei mochten 251 kinderen uit Nieuwerkerk aan den IJssel het spits afbijten voor het jaarlijkse praktijkexamen voor de fiets. Om 09:00 uur gaf wethouder Jan Hordijk het startsein voor het jaarlijkse examen. Vooraf vertelde hij de kinderen dat het vooral belangrijk is steeds op te letten om je heen.

De gemeente Zuidplas heeft op dinsdag 6 maart besloten om de verkeerssituatie bij de brug op de Middelweg t.h.v de Kerklaan aan te passen. De brug zal na de aanpassingen gelijktijdig in 2 richtingen gebruikt kunnen worden.