Koningskwartier Zevenhuizen krijgt christelijk en openbaar onderwijs

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 december 2018 besloten om te gaan werken aan één nieuw schoolgebouw in het Koningskwartier in Zevenhuizen. In het nieuwe gebouw moeten verschillende scholen hun plek krijgen. Het is de bedoeling dat de bestaande openbare school ’t Reigerbos een dependance locatie krijgt. Deze school valt onder het bestuur van Scholengroep Midden Holland. Daarnaast komt in het gebouw ruimte voor een samenwerking tussen een Katholieke en een Protestant Christelijke basisscholen groep.

De zogenaamde interconfessionele combinatie die ontstaat wordt gevormd door Groeling (katholiek) en de Vier Windstreken (protestants christelijk). Beide hebben hun roots in Gouda. In de afweging die het College heeft gemaakt heeft het feit dat de interconfessionele school vorm wil geven aan inclusief onderwijs,  de doorslag gegeven. Op dit moment speelt er al ruimtegebrek bij ’t Reigerbos in Zevenhuizen en gelet op de leerlingenprognoses zal de vraag om onderwijs in Zevenhuizen verder toenemen.

In januari 2019 start het overleg met de betrokken schoolbesturen over de realisatie van de nieuwe school. Het is de bedoeling dat na de zomer van 2019 noodlokalen beschikbaar zijn. Het definitieve gebouw moet dan in 2021 klaar zijn.  Bij het overleg zitten ook de kinderopvangorganisaties Quadrant en IJsselkids aan tafel.