Burgemeester Kats over ME-inzet Moerkapelle: “uit volle overtuiging toestemming verleend”

Burgemeester Gert-Jan Kats heeft met pijn in het hart maar uit volle overtuiging toestemming verleend voor de inzet van de ME in Moerkapelle tijdens nieuwsjaarsnacht. Dat meldt Kats op donderdag 3 januari in een verklaring aan de media.

“De inwoners van Moerkapelle zijn mij lief en hebben recht op bescherming en van onze hulpverleners blijf je ten alle tijden af!” aldus Kats

Het collega van burgemeester en Wethouders laat in een verklaring aan de media weten dat het college met verbazing en grote zorg heeft kennisgenomen van de ongeregeldheden tijdens de nieuwjaarsnacht in Moerkapelle. In de verklaring keurt het college het gegeven dat  hulpverleners belaagd, beledigd en met zwaar illegaal vuurwerk en flessen bekogeld zijn ten zeerste af. De daders dienen opgespoord en bestraft te worden aldus het college.

De afgelopen dagen bleken er veel vragen te zijn over het verloop van de nieuwjaarsnacht in Moerkapelle en de aanloop daartoe. Het college heeft aan de gemeentesecretaris gevraagd om met een feitenrelaas te komen rondom de voorbereiding van de nieuwjaarsnacht. Hierdoor zou duidelijk moeten worden waarom er bijvoorbeeld dit jaar geen vreugdevuur was in Moerkapelle. Ook heeft het college aan de teamchef van de Politie gevraagd om alle feiten over het optreden tijdens de nieuwjaarsnacht op een rij te zetten. Eenzelfde verzoek ligt bij de commandant van de regionale brandweer.

Woensdag 2 januari stelde de SP-fractie vragen over de rol van de burgemeester tijdens en na de nieuwjaarsnacht. Hoewel deze vragen niet genoemd worden in de verklaring van het college, wordt hier toch een antwoord opgegeven in een persoonlijke verklaring van burgemeester Gert-Jan Kats. Het is ongebruikelijk dat een burgemeester een verklaring naar de media stuurt voordat politieke vragen over hetzelfde onderwerp officieel zijn voorzien van een antwoord.

“Omdat ik binnenkort afscheid neem als burgemeester van Zuidplas is het mijn behoefte om te verklaren op basis waarvan ik toestemming gaf voor het herstellen van de openbare orde door de Mobiele Eenheid in de oud- en nieuwnacht in Moerkapelle.

Rond 01.00 uur ben ik gebeld door de dienstdoende commandant van de politie met de mededeling dat er al enige tijd sprake is van een groot en gevaarlijk illegaal vuur op de kruising van de Herenweg en Akkerweg. Een, blijkbaar van tevoren geprepareerde aanhangwagen met daarop o.a. houten pallets, die daar met opzet in brand is gestoken zorgde voor een aanzuigende werking van het publiek. Er werd zwaar vuurwerk in de brand gegooid en de situatie werd door de professionals van brandweer en politie als gevaarlijk tot zeer gevaarlijk bestempeld, te meer omdat velen in het publiek kennelijk alcohol hadden genuttigd en toonden met de gevaarzetting voor zichzelf en anderen niet goed te kunnen omgaan. Door de aanwezige politie is meerdere malen verzocht om het vuur te doven, geen vuurwerk in het vuur te gooien en aan de grotere groep om zich te verspreiden bij het vuur vandaan.

Als antwoord hierop werd de politie belaagd, beledigd en bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk en lege flessen.

De situatie werd door de commandant als zeer bedreigend voor de aanwezige vier politiemensen beoordeeld; maar ook de inschatting van het niet veilig kunnen werken door de brandweer en gevaar voor het aanwezige publiek (waaronder kinderen) maakten dat om toestemming werd gevraagd voor het herstellen van de openbare orde en het beveiligen van publiek en hulpverleners door de inzet van de Mobiele Eenheid.

Die nacht was er ook een medewerker van de gemeente aanwezig in Moerkapelle. Voordat ik mijn toestemming gaf heb ik met deze medewerker contact gehad. Hij bevestigde het beeld en adviseerde ook tot het beveiligen van de mensen en herstel van de openbare orde door de Mobiele Eenheid.

Daarop heb ik met pijn in mijn hart maar ook uit volle overtuiging de toestemming verleend, immers de inwoners van Moerkapelle zijn mij lief en hebben recht op bescherming en van onze hulpverleners blijf je ten alle tijden af!”