In Zuidplas moet iedereen mee kunnen doen, ook ambtenaren die hun taal tot kunst verheffen

Zuidplas wil gaan voor een samenleving waar iedereen zo veel mogelijk kan meedoen. Een nieuw plan en een lijvig document met alle regels die dit mogelijk moeten maken wordt deze week naar de gemeenteraad gestuurd. De stukken gaan over alle zorgtaken van de gemeente waar het sinds 2015 voor verantwoordelijk is.

Een korte aankondiging die woensdag naar de media is gestuurd bevat vooral ingewikkelde termen en lange zinnen die een open deur intrappen terwijl het buiten best wel koud is.

Zo staat er in dat “Zuidplas streeft naar een sterke, inclusieve lokale samenleving met (zoveel mogelijk) evenwichtige, gezonde jongeren, zelfredzame, betrokken volwassenen en vitale, zelfredzame senioren, waarbij hulp en ondersteuning op maat is voor inwoners die dat nodig hebben om mee te kunnen (blijven) doen.” Als voornemen wordt aangekondigd dat inwoners snel hun vraag kunnen neerleggen en dat bij de behandeling van “meervoudige vragen” de “samenhang” centraal staat. Om het helemaal doordacht te maken wordt gesteld dat de gemeente prioriteit wil geven aan de belangrijkste en/of meest urgente problemen.

Om duidelijk te krijgen wat de gemeente nu echt wil zal de geïnteresseerde de twee stukken, die bij elkaar ruim honderd pagina’s lang zijn, door moeten lezen en vooral moeten begrijpen. De volhoudende lezer komt er dan achter dat er bij de gemeente wel een besef is dat er een gapend gat bestaat tussen de inwoners en de wereld in het gemeentehuis. Zo wordt ergens in één van de stukken gesproken over “een leefwereld” van de inwoners en “een systeemwereld” met alle regels en procedures.

Of deze twee werelden elkaar gaan begrijpen met het plan wat er nu ligt mag de gemeenteraad bepalen. Op 12 februari vergadert de gemeenteraad over de “inclusieve samenleving” waar de beleidsmakers van dromen.