Vervuiling PFOA van Dupont/Chemours Dordrecht in Zuidplas gevonden maar zonder gezondheidsrisico’s

Er is vervuiling van perfluoroctaanzuur (PFOA) aangetroffen in de gemeente Zuidplas maar dat heeft geen gezondheidsrisico’s. Dat schrijft wethouder Verbeek in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas.

De afgelopen jaren kwam de chemische fabriek van Dupont/Chemours  vaak in het nieuws door de uitstoot van de giftige stoffen PFOA, PFAS en GenX. Uit onderzoek in het gebied van Zuid Holland Zuid bleek dat in de Alblasserwaard concentraties van deze stof uitgewaaierd zijn en dat onderzoek in Krimpenerwaard nodig zou zijn. Daarop is besloten om ook een deel van Zuidplas en Gouda mee te nemen in het onderzoek.

Op drie plekken zijn de metingen uitgevoerd in Zuidplas: in het Hitlandgebied, bij de Zuidelijke dwarsweg en langs de Westringdijk in Moordrecht. In Gouda op de grens met Moordrecht bij de Oostringdijk was ook een meetpunt. Voorwaarde was dat de onderzoekslocatie niet verstoord was door bezoekers of landbouw om zo zuivere metingen te krijgen. De metingen moeten worden gedaan met materialen waar absoluut niet een van de stoffen inzit.

Uit het onderzoek is gebleken dat er alleen PFOA is aangetroffen op de drie testlocaties in Zuidplas. Er is geen PFAS en GenX aangetroffen. De concentraties PFOA zijn laag en vormen geen risico’s voor de volksgezondheid in Zuidplas. In het meetpunt in Moordrecht wordt de norm “Evenwicht direct gebruik grondwater als drinkwater” nipt overschreven maar volgens het RIVM is deze toetswaarde  gebaseerd op de route inname van gemiddeld 2 liter onbehandeld grondwater als drinkwater per persoon per dag en dat levenslang. Drinkwater is altijd onderzocht op PFOA en behandeld dus kan geen kwaad. Deze overschrijding was ook voor het meetpunt in Gouda bij de Oostringdijk.

Bron : Onderzoeksrapport bij informatienota gemeente

De conclusies zijn volgens het rapport : “ In de gemeente Zuidplas zijn enkel gehalten PFOA aangetroffen die licht verhoogd ten opzichte van wat in compleet onverdacht gebied verwacht mag worden. De aangetroffen gehalten zijn waarschijnlijk representatief voor de gemeente. Verwachting is dat (wanneer meer data openbaar wordt gemaakt) deze waarden in de ordegrootte vallen van landelijke achtergrondwaarden en dus op deze manier kunnen worden geduid. Naast PFOA worden geen andere PFAS in (met de kennis van nu) relevante gehalten aangetroffen. Aanbevolen wordt om verder onderzoek in andere gemeenten rondom de Drechtsteden af te wachten”.

Met andere woorden : er is geen reden tot zorgen en er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid in Zuidplas. De onderzoekers hadden aan de hand van een model, waarheen de stoffen kunnen uitwaaien, niet verwacht dat het tot in Zuidplas zou kunnen komen. Volgens het rapport is er wel zorgen om PFAS concentraties die gevonden zijn in Gouda. Deze stof komt niet vanuit Dordrecht maar de bron moet gevonden worden. Deze stof werd niet in Zuidplas aangetroffen Ook is geadviseerd in het rapport om Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk te onderzoekenop PFOA, PFAS en GenX. Hier staat het hele rapport.

Kopfoto :  Pixabay