8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Brede school Moerkapelle nu officieel geopend door solderen symbolische cirkel

De brede school in Moerkapelle is zaterdag 30 maart officieel geopend. Eerder was er voor de leerlingen al een opening, nu waren het vooral ook bestuurders, ouders en vrijwilligers die feest mochten vieren. In het gebouw zitten de reformatorische basisschool Rehobotschool, de openbare basisschool Keijzerschool en bibliotheek de Groene Venen.

Voordat dit feest gevierd kon worden is wel veel gebeurd. Het heeft acht jaar geduurd vanaf de eerste planvorming tot aan de opening. Al in 2012 ging de gemeenteraad akkoord met het eerste plan waarbij er een budget van 4.596.517 euro werd uitgetrokken. In 2014 bleek dat bedrag te laag en stemde de raad in met een verhoging van 144.643 euro. Kort na dit raadsbesluit kwam er een nieuwe kostenraming van de schoolbesturen en adviseur Hevo en hierover is lang onderhandeld tussen gemeente en schoolbesturen over nut en noodzaak waarbij de relatie tussen elkaar bekoeld raakte.

De snellere groei van de wijk Jonge Veenen, stijgende bouwprijzen en nieuwe wetgeving zorgde voor een nieuwe gang naar de gemeenteraad voor extra geld. Uiteindelijk nam de gemeenteraad in 2016 het nieuwe voorstel aan. De raad keurde een krediet aanvraag goed van ruim 6.000.000 euro plus het verlies van 650.000 euro op de grondwaarde van de oude Rehoboth locatie. In het politieke tumult kwam toenmalig CDA fractievoorzitter Mark Lansink met de beschuldiging dat ChristenUnie-SGP dit plan gebruikt had als ruilmiddel voor instemming voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

De lange periode van plannen maken heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat de partners goed zijn gaan samenwerken en inmiddels is de relatie met de gemeente ook weer goed gekomen. Bouwheer Hevo gaf, mede namens haar partners, een cheque van 1.200 euro cadeau voor verdere groene inrichting binnen en buiten. Onderwijs wethouder Verbeek had geen cheque bij zich maar noemde als grootste cadeau de samenwerking met ook een extra taalklas en extra ondersteuning. Uiteraard kon ook de term inclusiviteit, iets wat tegenwoordig bij elke toespraak van wethouders niet ontbreekt, niet uitblijven.

Na alle toespraken was het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Onder coachende woorden van ad interim directeur van Zanten van de Keijzerschool werd er door Jaco Opschoor (Rehoboth), Carl Fikenscher (scholengroep Holland) en Ria Kroondijk (bibliotheek) drie poten in een cirkel gesoldeerd als voorbeeld van de verbinding tussen de bewoners van de nieuwe school. “We zoeken verbinding en die willen we weergeven in een symbool, Deze samenwerking wordt verzegeld, Carl en Jacco en Ria maken de laatste handeling door elk een poot aan de ring te maken. Die poten worden in de cirkel tot 1 eenheid gesmeed. Zo zit het voor altijd aan Moerkapelle vast en laten we het niet meer los” aldus van Zanten.

Na het ontbreken van S39, waardoor de cirkel wat meer tijd kostte dan verwacht, kon directeur Ronald Remmers iedereen uitnodigen voor een toost met prik en hapjes. Eerder al was de opening van de school voor de kinderen met onder andere meer een goochelaar.

Foto en informatie over opening : Jacolien Rog

Advertentie