8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Plan voor nieuwe fietsroute naar tijdelijke school valt verkeerd in Zevenhuizen

De plannen voor het opnieuw inrichten van de Zuidplasweg in Zevenhuizen zijn verkeerd gevallen bij de inwoners. Op de Facebookpagina  “Je bent een Zevenhuizenaar als” ontstond al snel een grote discussie. Aanleiding was de informatieavond die de gemeente Zuidplas had gehouden waar de plannen van de fietsverbinding naar de tijdelijke school waren gepresenteerd.

In het Koningskwartier komt een tijdelijke school te staan waar ook de groepen 7 en 8 van openbare basisschool ’t Reigerbos moeten komen door ruimtegebrek in de eigen school. De kinderen van deze groepen zitten nu nog in een tijdelijke plek in dorpshuis Swanla. De oplossing die de gemeente voor ogen heeft voor de fietsende kinderen naar de tijdelijke locatie baart de ouders vooral tot zorgen.

Tijdens de informatieavond leek ook de suggestie gewekt te zijn dat de gepresenteerde plannen door Veilig Verkeer Nederland al een advies hadden gekregen. Veilig Verkeer Nederland afdeling Zuidplas heeft echter nog geen advies gegeven, omdat de materie té complex is om in de korte tijd, die VVN kreeg om te reageren en om een analyse te maken. De organisatie heeft de gemeente wel gewezen op enkele zaken die op de tekening opvielen.

Voorstel voorrangskruispunt bij Nijverheidscentrum – Bron : Gemeente Zuidplas

Richard de Wit uit Zevenhuizen is niet blij met de voorgestelde situatie en maakt zich ernstig zorgen over de route die zijn kind straks moet afleggen. “Zeker op de stukken waar het fietspad deel is van de rijbaan maak ik me zorgen, ze kunnen fietsen maar het zijn en blijven wel kinderen die soms ondoordacht iets uitspoken”. De Wit pleit dan ook voor een vrijliggend fietspad. Ook de kruispunten onderweg baren hem zorgen op de route.

Bij de Noordelijke Dwarsweg is een naar kruispunt, daar gaan de kinderen drie kanten op. Vooral links naar Hotel Vosbrug is een gevaarlijk punt. Zouden die niet eerder al naar de overkant kunnen? Het verkeer van rechts op de Noordelijke Dwarsweg heeft ook voorrang, dat levert ook een gevaarlijke situatie op. Verder wordt er veel te hard gereden” aldus de Wit.

De politiek staat ook niet stil, D66 kondigde al mondelinge vragen aan voor de aankomende gemeenteraadsvergadering van 18 juni en roept ouders op om hun zorgen te delen per email. “D66 Zuidplas heeft al eerder de zorg geuit in de gemeenteraad over de verkeersveiligheid tav de fietsroute naar de tijdelijke basisschool in het Koningskwartier. Deze zorg is alleen maar groter geworden nav de gewijzigde plannen. De D66 fractie zal hierover (schriftelijke) vragen gaan stellen

Een nieuwe school in Koningskwartier is geweldig maar alleen dan als onze kinderen er veilig kunnen komen! (lopend en op de fiets)

Frans Klovert – D’66

CDA, ChristenUnie/SGP en VVD willen bij de komende raadsvergadering van 18 juni ook het onderwerp bespreken : ‘Wat in eerste aanleg opvalt is dat er voor een andere variant is gekozen dan eerder met de gemeenteraad en de inwoners gedeeld. Daarnaast valt op dat de beoogde verkeerssituatie, ondanks de te nemen maatregelen, toch op punten als onveilig kan worden bestempeld’, valt te lezen in de vragen die gesteld worden.

De partij wil dat er haast wordt gemaakt met het onderwerp :”Gezien de korte tijd waarbinnen de veilige verkeerssituatie moet worden gerealiseerd is het zaak dat er z.s.m. duidelijkheid, beantwoording en actie moet komen. Om die reden dienen wij deze vragen in voor het ‘vragen kwartier actualiteit’ van de eerstvolgende raadsvergadering.”

CU/SGP vindt het belangrijk dat de tijdelijke school er komt. En daar hoort een veilige fietsroute bij. Aanstaande dinsdag willen we dat in de Raad bespreken.

Cock van der Spek – Christenunie/SGP

Richard de Wit is blij met de snelle politieke steun maar heeft nog wel zorgen. “mocht dit plan met deze gevaarlijke situatie zo doorgaan dan breng ik mijn kind naar het schoolgebouw in het dorp en mag school zorgen dat het veilig op de tijdelijke locatie komt”.

Nijverheidscentrum

De coalitiepartijen hebben kennis genomen van de onrust na de informatieavond. Wij willen het college vragen waarom voor een andere variant is gekozen dan eerder, en welke stappen het college eventueel zal zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Annnika van Gerwen – VVD

Er is terecht veel onrust over deze fietsroute. Het zijn onze kinderen die veilig naar deze school moeten. Juist voor deze kwetsbare doelgroep moet de verkeersveiligheid geborgd worden. Nu is dat niet het geval. Samen met betrokkenen moet de gemeente gaan zoeken naar een passende oplossing. Daarom heeft het CDA samen met VVD en CUSGP vragen ingediend.

Tinet de Jonge – CDA
Advertentie