8.5 C
New York
dinsdag 16 augustus 2022

Eindelijk meer informatie over plannen voor Vijfde dorp met 4.000 woningen

Na een lange periode van geheime vergaderingen heeft de gemeente Zuidplas eindelijk meer informatie gedeeld over de plannen voor het nieuwe “Vijfde Dorp”. De nieuwe dorp moet starten met zo’n 4.000 woningen en is gepland rond de Middelweg en Zuidelijke dwarsweg, wat nu nog de grens tussen Moordrecht en Zevenhuizen is. De plannen zijn te lezen in het voorstel dat het college van B&W op de raadsagenda van woensdag 19 juni heeft laten zetten.

Het “Concept ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder” zoals het plan op de agenda wordt genoemd zal een nieuw dorp worden met 4.000 woningen om mee beginnen. De gemeenteraad wordt gevraagd om 750.000 euro te investeren in het opstellen van een ontwikkelingsvisie en strategie. Als de gemeenteraad akkoord gaat zijn de hoofdlijnen vastgesteld waarmee de rest van de plannen voor het nieuwe dorp gemaakt kunnen worden.

Anderhalf jaar geleden nam de gemeenteraad een besluit tot de bouw van het nieuwe dorp. Het plan werd aangeboden als een bidbook aan de provincie Zuid-Holland. Tussendoor is de gemeenteraad wel meegenomen in het proces maar media en inwoners mochten niks weten, het werd geheim gehouden. Nu vindt het college tijd om het naar buiten te brengen : “de concept ontwikkelingsvisie vrij te geven aan onze inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers, ter verrijking, verdieping en versterking. En deze tevens voor te leggen aan onze bestuurlijke partners“.

Opvallend is dat geen van de bestuurlijke partners zoals Provincie Zuid-Holland, Rotterdam, Gouda en Waddinxveen nog heeft ingestemd. Veel gronden in dit gebied zijn eigendom van de gemeenschappelijke grondbank. Deze grondbank heeft een verlies en diverse gemeenten willen nu wel eens zien dat dit verlies wordt opgeheven door ontwikkelingen.

Deze grondbank heeft 300 hectare in bezit met een waarde van 95 miljoen euro. Deze gronden zijn versnippert over locaties, voornamelijk in het midden gebied, en zouden als ze aan elkaar zouden liggen de grootte hebben van 660 voetbalvelden. De gronden werden aangekocht voor de grote crisis die in 2008 ontstond. Het geschatte verlies lijkt nu 21 miljoen te worden, te verdelen over de gemeenten.

Zuidplas heeft zelf ook gronden in bezit, ook in het gebied en er is ook nog een particuliere grondbank actief. Maar de druk van de leden van de grondbank is groot want het verlies drukt zeker op de begrotingen van de andere partijen in de grondbank. Het lijkt dan ook dat Rotterdam dit wil gebruiken voor haar eis van 30% sociale woningbouw, waarschijnlijk voor Rotterdammers. ” Voor Rotterdam blijft het een vereiste dat er een programmering met de juiste woontypologieën ontwikkeld wordt. Dit om zoveel mogelijk aan te haken bij de gewenste regionale woningbehoefte, waaronder 30% sociaal en complementair aan het woningbouwprogramma van Rotterdam” valt terug te lezen in de stukken van de gemeenteraad van Rotterdam. De gemeenteraad roept dan ook op in een brief aan de grondbank om ” Om te voorkomen dat eind 2019 wederom bij de Grondbank discussie ontstaat over het mogelijk afboeken op de boekwaarde van de gronden dringt de gemeenteraad van Rotterdam wederom aan op spoedige besluitvorming ten aanzien van de ontwikkelingsvisie voor het middengebied Zuidplaspolder door de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas“.

Daarmee lijkt Rotterdam dus aan te dringen op spoedige ontwikkeling om zo het eigen verlies van 8 á 9 miljoen euro zo klein mogelijk te maken. Door de grootte van het belang van Rotterdam lijkt men hierin dus fors druk te zetten. De provincie Zuid Holland heeft ook een groot belang en daarmee komt de vraag op of Zuidplas wel iets in de melk te brokkelen heeft. Wat de wensen en eisen van de provincie zijn is nog niet volledig duidelijk. Er is eerder geroepen dat als men zelf de regie niet neemt dat de ander dat zal gaan doen en te zien aan het eisen pakket van Rotterdam is dat reeds gebeurd.

In de stukken wordt wel gesproken van een start van 4.000 woningen, maar dat het hierna zal gaan stoppen, blijkt zeker niet uit het voorstel om ook verder te kijken. In het raadsvoorstel staat ook een beslispunt “Het college opdracht te geven om te komen met voorstellen voor een organische doorontwikkeling van het Middengebied op basis van de marktvraag en programmatische invulling op de langere termijn“. Hiervoor zijn al diverse visies voor op het oog. Na de 10-15 jaar van de bouw van het vijfde dorp is de kans heel groot dat alsnog het hele gebied bebouwd gaat worden.

Varianten die onderzocht kunnen worden na oplevering vijfde dorp

Advertentie