8.5 C
New York
dinsdag 2 juni 2020

Wat zijn de speerpunten voor het nieuwe politieke seizoen van de fracties in de gemeenteraad?

Op dinsdagavond 17 september is de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen na 2 maanden reces. Gouwe IJssel Nieuws heeft de fracties gevraagd of ze zin hebben in het nieuwe seizoen en wat hun speerpunten zijn voor deze periode. De vergadering start om 20:00 uur in het nieuwe gemeentehuis en als alles werkt is de gemeenteraadsvergadering live te volgen via de livestream. Het is ook de laatste officiële gemeenteraadsvergadering van waarnemend burgemeester Servaas Stoop.  De raadsleden nemen aan het einde van de avond afscheid van hem.

Cock van der Spek – ChristenUnie/SGP

Het politieke seizoen gaat weer beginnen en de fractie van CU/SGP is daar helemaal klaar voor. Belangrijkste thema’s zijn de komende jaren de ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de energietransitie. Afgelopen week trof u ons al in Moerkapelle bij de meet-up over de plannen voor het vijfde dorp. En komende donderdag 19 september gaan we graag verder met u in gesprek hierover in Swanla/Zevenhuizen. Als CU/SGP zullen we ons er vooral op richten dat de inwoners, bedrijven en organisaties hier goed bij wordt betrokken. De energietransitie raakt ons allemaal en de gemeente moet dit zo goed mogelijk faciliteren. Wij gaan voor daadkracht.

De speerpunten waar onze fractie dit jaar speciale aandacht voor vraagt:

 • WONINGBOUW voor iedere doelgroep, onder andere jongeren en ouderen.
 • Versterken van het GEZIN en VEILIG opgroeien. Is er bijvoorbeeld voldoende pleegzorg in Zuidplas beschikbaar?
 • Kwaliteit van het OPENBAAR GROEN. De openbare ruimte moet er netjes uitzien. Dat voorkomt ook verrommeling van de buitenruimte.
 • MOBILITEIT dat wil zeggen goed openbaar vervoer, verbeteren verkeersveiligheid en de ontsluiting van ons hele woongebied

Jan Baas – SP

De SP Zuidplas staat te popelen om zich weer in de plaatselijke politieke van Zuidplas te mengen. We hebben van de zomer ook niet stil gezeten. De actie in het Valkendaal betreffende de overlast van fietsers die deze buurt als sluipweg gebruiken en de klachten richting Vestia en gemeente is verder uitgebreid. Ook zijn er gesprekken geweest met vrijwilligers van de buurt app en omroep Zuidplas. Deze voelen zich onbegrepen en niet gehoord. We zijn op pad geweest in Moordrecht waar klachten waren over schimmel in woningen van Mozaïek wonen. Voor de SP staan voor het komende jaar meerdere speerpunten op de agenda.

 • Ten eerste de zorg voor ouderen, jeugd en invaliden in onze gemeente heeft onze grote aandacht. Deze groep toch kwetsbare inwoners moet weten waar ze aan toe zijn, waar en hoe men zorg of andere hulp kan aanvragen en er zeker van kunnen zijn deze ook te krijgen.
 • Als tweede De ontwikkeling van het 5e dorp of middengebied baart ons zorgen. Wij vragen ons af of het college hier nog in the lead is. Van alle kanten wordt er getrokken aan dit te bebouwen gebied binnen de grenzen van Zuidplas. Sommige deelnemers binnen de grondbank vinden het tijd te cashen en hebben weinig tot geen oog voor de woonbehoefte van de inwoners van Zuidplas.
 • Als derde de dienstverlening in het algemeen. In het bijzonder de taak en bereikbaarheid van de wijkagent. Dit laat nog wel eens te wensen over. Men is druk doende met dit te verbeteren. Hier houden wij dus ook een vinger aan de pols.

Tinet de Jonge – CDA

Natuurlijk zitten we als CDA weer bovenop de verkeersveiligheid. Samen met inwoners blijven we kijken naar het gemeentebeleid. Juist omdat Pien Meppelink namens het CDA de stem van de inwoners zo krachtig heeft laten horen. Goed om te zien dat er nu al onveilige locaties aangepakt zijn. Verder moeten we nog stappen maken in de klantvriendelijkheid naar inwoners. Zoals Benno de Ruiter al bepleitte: openingstijden moeten aansluiten bij de behoeften die er zijn. De inrichting van de nieuw te bouwen woningen zijn een uitdaging. Ondernemers, inwoners, verenigingen… Wat hebben zij te zeggen? We hopen dat er een divers geluid uit de verschillende dorpen komt. En dan veiligheid, een constant aandachtspunt. Het kan niet zo zijn dat we blijven accepteren dat de aanrijtijden niet gehaald worden. Op het moment dat 112 gebeld wordt, is dat niet omdat er teveel bloemetjes groeien. Mensen kunnen in levensgevaar zijn, hier moet een concrete oplossing voor komen. En over alle onderwerpen, van het sociaal domein tot ruimtelijke ordening blijven wij vasthouden aan groen en dorps wonen. In verbinding met onze inwoners. Hierbij nodigen we dan ook iedereen weer uit om ons uit te nodigen. Juist om te weten wat er leeft. Heel graag tot ziens!

Frans Klovert – D66

Zoals bij elke start van het politiek seizoen gaat de D66 fractie uitgerust en vol enthousiasme aan de slag voor de inwoners van Zuidplas. Kortom: We hebben er zin in ! Naast alle andere onderwerpen zijn er voor D66 drie onderwerpen / thema’s voor ons van groot belang:

 •  ontwikkeling van het Middengebied/ 5e dorp.
 • dienstverlening, inrichting en functioneren van het Sociaal Domein ( Zorg, Jeugdzorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening etc)
 • Inrichting en onderhoud openbare ruimte ( openbaar groen, wegen , parkeren, klimaatadaptie,energietransitie, verkeersveiligheid etc)

Daarbij zullen we de vraag van de inwoners centraal stellen en deze dan ook actief gaan ophalen

Paul van Drenth – Nieuw Elan Zuidplas

Naast de lopende collectieve raadszaken ( nieuwbouw, jeugdzorg etc etc ) wil NEZ zich gaan focussen op kleinere, behapbare zaken die ons inziens een toegevoegde waarde hebben voor de huidige woonomgeving. In willekeurige volgorde:

 • Laten realiseren van Tiny Forests,nuttig voor dier en mens (lees kind)
 • Een boom voor en op het Raadhuisplein, maak er behalve een P plaats een prettige verblijfsomgeving van
 • Openbaar toilet blijft een derde wereldprobleem in Zuidplas, met name in de Reigerhof
 • De wijken Dalen en Velden in Nieuwerkerk worden qua bestrating armetierig, het verloederd.Hier moet op verbetering worden ingezet
 •  Strengere controle op bijplaatsingen van afva, verloedering moet gestopt.

Wij willen ook eens nagaan of Nieuwerkerk daadwerkelijk al dan niet het kind van de rekening is geworden van de fusie tot de gemeente Zuidplas. Dat gevoel leeft aldaar enorm.

Ferry van Wijnen – VVD

Natuurlijk heeft de VVD er weer zin in! Afgelopen week met de fractie weer eens even bij elkaar gezeten om het komend jaar voor te bespreken. Was prima bijeenkomst!

Wat betreft de belangrijke thema’s van het politieke seizoen:

 • ontwikkeling middengebied
 • 2e supermarkt Zevenhuizen
 • vermindering regeldruk

De VVD heeft ook extra aandacht voor :

 • scherp op lokale lasten
 • verkeersveiligheid
 • landschappelijk en culturele herkenbaarheid van onze dorpen.

Johan Helmer – PvdA/GroenLinks

Het nieuwe politieke seizoen is weer gestart. Wij hebben er zin in om ons weer een pad te banen door de drukke agenda’s.  Los van het afscheid van de waarnemend burgemeester Servaas Stoop en de installatie van de nieuwe burgemeester Han Weber zijn de drie thema’s die onze bijzonder aandacht zullen vragen:
 •  De vaststelling van de ontwerp ontwikkelvisie voor de Zuidplaspolder, die nu een participatieproces in de gemeente doorloopt en waarop o.a. Vanuit Rotterdam veel druk is opgebouwd. Vooral de definitieve contour van de ontwikkeling van 4000 woningen in samenhang met het behoud van de bestaande open landelijke structuur heeft daarbij onze aandacht.
 • Het opstellen en vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES), waarvan de regionale vaststelling van het ontwerp in juni 2020 staat gepland.
 • Het vaststellen van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein, waarvan de start geen schoonheidsprijs verdient, zal zeker onze gezamenlijke aandacht vragen, waarbij goede en effectieve zorg voor een ieder en vooral een adequate Jeugdzorg met een acceptabele overhead onze inzet is. Hier geldt KWALITEIT boven KOSTEN!

Volg het laatste nieuws

2,239FansLike
322VolgersVolg
480VolgersVolg