8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Helft van keuringskosten soms terug bij goedkeuring aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Inwoners van de gemeente Zuidplas krijgen in het vervolg de eigen bijdrage aan de keuringskosten terug als de gemeente de aanvraag voor invalidenparkeerkaart wordt goedgekeurd. Dat laat het college van B&W weten in een informatienota aan de gemeenteraad als uitvoering van een motie van PvdA/GroenLinks.

“Op 10 september 2019 heeft het college besloten om over te gaan tot restitutie van de door de aanvrager betaalde kosten wanneer er een toekenning voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven” valt terug te lezen in de informatienota. Maar verderop blijkt wel nog een voorwaarde te zijn : “Er is alleen sprake van restitutie van de betaalde kosten wanneer de keuringsinstantie alleen dossieronderzoek doet en er betaald is voor een keuring op basis van het spreekuur“.

Daarmee zegt de gemeente dat als een fysieke keuring moet plaatsvinden dat er nog steeds het volle bedrag betaald moet worden. De gemeente verwacht hierdoor 7200 euro minder inkomsten te krijgen. De drempel is ooit ingesteld om zo het aantal onnodige aanvragen terug te dringen laat de gemeente in de informatienota weten.

Met de restitutie is Zuidplas een middenmotor in de regio qua kosten. De verschillen zijn erg groot, In Waddinxveen kost de aanvraag 26,30 euro (als de keuringskosten zijn terugbetaald. Gouda spant de kroon met 185 euro voor de aanvraag van de kaart. Met de gehandicaptenparkeerkaart kan geparkeerd worden op parkeerplaatsen speciaal voor invaliden.

Gouwe IJssel Nieuws vroeg aan het platform Gehandicapten en Chronische zieken Zuidplas om een reactie op het collegebesluit :” Het Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas is geschrokken van de kosten die de gemeente Zuidplas in rekening brengt voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. In vergelijking met omliggende gemeenten zijn deze kosten fors. Ook zet het PGCZ vraagtekens bij de wijze waarop gecommuniceerd is in de media. Formeel is er geen persbericht uitgestuurd en het is dat we om een reactie door de pers werden gevraagd, om hier achter te komen. Het PGCZ zal hieromtrent vragen stellen aan het College van B&W” laat het Platform weten.

Advertentie