8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Rotterdamse VVD motie voor annexatie Zuidplaspolder niet uitvoerbaar

De annexatie motie ‘Nesselande Oost’ van de VVD in Rotterdam is technisch niet uitvoerbaar, dat schrijft wethouder Bas Kurvers (VVD) in een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam.  Wel laat Kurvers weten nog steeds verrast te zijn door de snelle actie van Zuidplas en dat hij op korte termijn een afspraak heeft met wethouder Hordijk.

Kurvers liet dit al tijdens de raadsvergadering weten maar toch stemden een kleine meerderheid van de gemeenteraad (VVD, Leefbaar Rotterdam, PvdA, PVV en DENK) voor de motie. Dit gaf een hoop onrust in Zuidplas omdat een landjepik van Rotterdam niet gewenst is.

De Rotterdamse wethouder laat dan ook weten dat het een onbegaanbare horde is om de grond van Zuidplas af te pakken: “Het overnemen van de Zuidplaspolder van de gemeente Zuidplas via een procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (een grenswijziging of grenscorrectie) lijkt momenteel een onbegaanbare horde”.  In zijn brief laat hij weten dat Zuidplas de grond niet vrijwillig afstaat en de provincie niet mee zal werken ‘De Provincie heeft als reactie op de motie reeds aangegeven dat een gemeentelijke herindeling niet aan de orde is’

In de motie Nesselande Oost staat ook een verkeerde voorstelling van zaken volgens de brief : ‘In tegenstelling tot de constateringen in de motie “Nesselande Oost” investeert Rotterdam niet zelf in de aankoop van gronden in de Zuidplaspolder en financiert/participeert Rotterdam ook niet voor 40% in de (gebieds)ontwikkeling. De Grondbank heeft ca. 300 ha aan grond gekocht en heeft hiervoor leningen aangetrokken. Rotterdam staat voor 40% (haar aandeel in de Grondbank) garant voor de leningen van de Grondbank”.

Verderop benadrukt Kurvers nogmaals dat Rotterdam geen zeggenschap heeft in Zuidplas: “De gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder kent ook nog grote niet gedekte onderdelen, waaronder weginfrastructuur, openbaar vervoer en de regionale groenstructuur. Bovendien heeft de gemeente Rotterdam op het grondgebied van de gemeente Zuidplas geen publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals het kunnen vaststellen van bestemmingsplannen)”.

Kurvers blijft wel van mening dat Zuidplas eerst met de partners van de grondbank om tafel had moeten zitten alvorens het plan voor verdieping en verrijking vrij te geven. Hij belooft de gevoelens van de gemeenteraad uit deze motie over te brengen naar de gemeente Zuidplas en ook niet schuwen een formele zienswijze in te dienen als het niet gaat leiden tot een voor Rotterdam gewenste inhoudelijke en financiële resultaat.

Rotterdam vreest een extra verlies door het opgestelde plan van Zuidplas voor de grondbank en dat de gemeente van 5 miljoen euro extra in de verliesvoorziening moet storten. Kurvers sluit de brief dan ook af met ‘De insteek van het sturen op optimalisaties in de opzet van de gebiedsontwikkeling is het minimaliseren van de (extra) verliesvoorziening’.

Advertentie