BannerGrondVoorEenHond

8.5 C
New York
zaterdag 15 augustus 2020

BannerGrondVoorEenHond

Zuidplas kan gevolgen door stoppen met Plan Aanpak Stikstof nu nog niet inschatten

De gemeente Zuidplas kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van het stoppen met PAS (Plan Aanpak Stikstof) gaat geven op de openstaande projecten zoals de woningbouw in de diverse dorpen. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente op vragen van Gouwe IJssel Nieuws en eerdere schriftelijke vragen van ChristenUnie/SGP.

De Raad van State ,de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland, besloot dat het stikstofbeleid van Nederland in strijd is met de Europese regels en overheden mogen het PAS uit 2015 niet meer gebruiken bij de afgifte van nieuwe vergunningen. Het schrappen van PAS, waarmee de stikstofuitstoot van projecten in de buurt van natuurgebieden berekend wordt, zorgt ervoor dat op moment landelijk 18.000 bouwprojecten stil vallen.

Er ligt een advies van de commissie Remkes maar dat is op hoofdlijnen. De gemeente geeft aan nog bezig te zijn met de ODMH te onderzoeken wat dit voor Zuidplas kan gaan betekenen. Pas als de gemeente zeker weet welke projecten wel of niet doorgaan zal hierin duidelijkheid komen. Gouwe IJssel Nieuws kreeg de onderstaande antwoorden van de gemeente Zuidplas op onze persvragen.

1) Kan het college een reactie geven over de aanbevelingen van het rapport m.b.t. het advies aan gemeenten?
De commissie Remkes heeft weliswaar op hoofdlijnen aanbevelingen gedaan en oplossingsrichtingen voorgesteld, maar uiteindelijk gaat het erom met welk aangepast beleid het kabinet komt. Het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek dateert van 25 september 2019, waarna de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 4 oktober 2019 een brief heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

De strekking van de brief van minister Carola Schouten luidt dat het kabinet landelijke maatregelen wil nemen, die gebiedsgericht worden uitgewerkt. De herkomst van stikstofdepositie verschilt per gebied en dus is de aanpak om de depositie te verminderen, overal anders. Wat het kabinet betreft, ligt de oplossing in een gebiedsgerichte benadering, waarbij een weging moet worden gemaakt tussen alle belangen.

Het kabinet gaat met de interbestuurlijke partners aan de slag om deze samenwerking vorm te geven. Het college van Zuidplas volgt deze ontwikkelingen op de voet, trekt in dit kader samen op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), met als eerste prioriteit het verkrijgen van duidelijkheid.

2) Is het bekend welke projecten in Zuidplas wel en welke “op hold” zijn?
Nee, hierover is nog onvoldoende zekerheid om uitspraken te doen. We onderzoeken dat per project.

3) Wat gaat de gemeente Zuidplas doen om eventuele op slot geraakte projecten toch door te laten gaan?
Als hiervan sprake is, dan zullen de gevolgen per project en per projectfase verschillen. Het zal dus in elk geval draaien om maatwerk, maar op dit moment is nog onvoldoende inzicht welke maatregelen we dan precies kunnen nemen. Ook dat zullen we per project onderzoeken.

Wanneer de antwoorden wel komen wordt zowel op onze vragen als op die van raadslid Peter Molenaar van de ChristenUnie/SGP niet duidelijk. Het gaat vooral om projecten die nog lopen of gestart moeten worden. Peter Molenaar laat weten dat de stikstofproblematiek een grote impact heeft in het land en lokaal “Als fractie van de ChristenUnie/SGP wachten we de stappen en informatie van het college af. We blijven het dossier nauwlettend volgen!” aldus het raadslid.

Volg het laatste nieuws

2,293FansLike
322VolgersVolg
510VolgersVolg