8.5 C
New York
maandag 8 maart 2021

Raad vreest buiten spel te staan bij plaatsen nieuwe windmolens

De gemeenteraad van Zuidplas liet duidelijk weten tijdens de behandeling van de informatienota ‘Voortgang Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie’ die door PvdA/GroenLinks op de agenda is gezet.

Veel partijen vrezen dat de gemeenteraad hierbij buitenspel komt te staan en het via een regionaal overleg . Vooral het regionaal opgestelde Regionale Energie Strategie (RES) is volgens Bovens (PvdA/Groenlinks) niet langs de gemeenteraad gegaan. Bovens heeft best wat vraagtekens bij het document en de rol van Midden Holland. Hij vraagt zich openlijk af of de wethouder dit mag doen zonder houvast van de raad .

Verdoes

Verdoes (ChristenUnie/SGP) maakt zich zorgen over de uitbreiding die Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft geuit met betrekking tot windmolens. ” Er wordt in de informatienota melding gemaakt van een regio-gesprek met het college van Gedeputeerde Staten over het realiseren van windmolens in Zuidplas. De fractie van ChristenUnie/SGP was onaangenaam verrast over deze passage en heeft daarover een technische vraag gesteld. Het coalitieakkoord en het daarop gebaseerde collegeprogramma zijn op dit punt immers volstrekt helder” aldus Verdoes. Het stelt hem wel gerust dat het college over het niet plaatsen in plaats van het wel plaatsen praat met de provincie.

Verdoes wil dat het college nooit zelf gaat beslissen laat hij weten in zijn betoog : “Uw antwoord stelt ons voorlopig gerust. Wij gaan er daarbij wel van uit dat, als het gesprek met Gedeputeerde Staten daartoe aanleiding geeft, het college geen onomkeerbare toezeggingen doet voor dat er door de raad een andersluidend besluit is genomen“.

Wiegman(VVD) vult Verdoes aan : “hoe vrij zijn wij nog wat we vinden als Zuidplas of worden we in een fuik gezogen waar we niet meer uit kunnen, laat college niet zomaar besluiten en de gemeneteraad passeren!

Geen te grote hap van de taart maar een proportionele belasting van Zuidplas om samen te werken aan een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Tinet de Jonge – CDA

De Jonge van het CDA heeft over Duurzaamheid een betoog over Zuidplas en diens aandeel :” Wanneer we de wereld samen beter achter willen laten voor onze kinderen en onze kleinkinderen dan kan dat verbroederen. Toch zien en horen we in de maatschappij juist nu, andere geluiden. Juist dit onderwerp dreigt de splijtzwam te worden. De nadruk wordt gelegd op extreme geluiden en op extreme manieren wordt er links en rechts om aandacht gevraagd. Hoe gaan wij daar in Zuidplas mee om? Natuurlijk lijkt het op wereldschaal klein wat we hier doen. En als CDA willen we er scherp op zijn dat we niet happen naar een te groot stuk van de taart. Hierbij moet er dus aandacht zijn voor de portemonnee van onze inwoners. Geen buitenproportionele lasten maar een redelijk aandeel om samen te werken aan die betere wereld die we achterlaten“.

Tinet de Jonge – CDA

Wethouder Verbeek probeert in zijn betoog vooral de angst voor het niet kunnen beslissen door de gemeenteraad weg te nemen :” Ik heb de raad beloofd twee maal per jaar te informeren en nog binnen het half jaar ligt deze informatienota er! Ik heb overal duidelijk gemaakt dat we geen windmolens willen op het grondgebied van Zuidplas, daar kunt u mij op aanspreken. Ik ga ook met de Provincie in overleg over dit onderwerp! Bij dit soort gesprekken hoop ik ook door de gemeenteraad gevoed te worden. Wiegman laat tijdens een interruptie weten niet gerust te zijn door de woorden van Verbeek en dat bijvoorbeeld de RES door de raad moet worden vastgesteld. Verbeek maakt nogmaals duidelijk dat dit zowel in de commissie Duurzaamheid en Energietransitie als door de gemeenteraad wordt besproken.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg