8.5 C
New York
woensdag 3 maart 2021

Start van het nieuwe politieke seizoen deel 2 : Wat zijn de speerpunten van de partijen in Zuidplas?

Op dinsdag 15 september start het nieuwe politieke jaar in de gemeente Zuidplas met gelijk een pittig onderwerp : De F20 snelfietsroute. Voorafgaand heeft Gouwe IJssel Nieuws drie vragen gesteld aan alle fracties in de gemeenteraad.

De aankomende maanden staan er nogal wat onderwerpen van belang op de agenda van de gemeenteraad zoals de komst van het vijfde dorp en de regionale energiestrategie (RES). Maar wat zien de fracties als een speerpunt. We vroegen het belangrijkste punt maar het bleef niet vaak niet meer bij één.

Wat is voor uw fractie het belangrijkste speerpunt voor het nieuwe politieke seizoen?

– De gevolgen van de Corona crisis voor de samenleving, als ook de financiële gevolgen
– De ontwikkeling in het middengebied
– Het vervolg van de Regionale Energie Strategie; dit moet écht anders!
– en uiteraard de 2e supermarkt in Zevenhuizen, de toegang tot het Sociaal Domein en verkeersveiligheid.

We doen dit wat uitgebreider en krijg je van ons drie speerpunten:

A. Het beheersbaar houden van de financiële lasten voor de inwoners
B. De definitieve besluitvorming van het Middengebied
C. Laagdrempelige toegang tot zorg. De juiste zorg die iemand nodig heeft, moet makkelijk bereikbaar zijn

Dat is altijd een goede vraag. Het meest zichtbare is dat wat iedere inwoner op dit moment ziet. Er wordt veel gebouwd. Wij vinden het belangrijk dat er voor het bouwen gekeken wordt hoe er bewogen kan worden. We zien het verkeer in en uit de dorpen toenemen. De files zijn er dagelijks. Die verkeersstromen moeten soepel en veilig. In de huidige situatie en zeker ook in de toekomstige situatie. Natuurlijk moeten de woningen die er komen beschikbaar zijn voor mensen die al heel lang wachten op een huis. Jongeren, jonge gezinnen en ouderen springen om nieuwe woonruimte. Goed en gericht aanbod zal de doorstroom op de woningmarkt verbeteren.Verder zetten we ons in voor de gezinnen binnen de dorpen. Kinderen moeten veilig kunnen spelen in speeltuintjes, veilig en naar verenigingen kunnen en veilig en zo nabij mogelijk naar school kunnen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks, maakt zich zorgen om de gevolgen van de coronacrises. Het veroorzaakt onzekerheid bij inwoners en ondernemers ten aan zien van de gezondheidsrisico’s voor mensen maar ook de economische gevolgen zijn steeds meer voelbaar doordat er minder mensen aan het werk zijn en bedrijven minder kunnen verdienen.

We vinden het belangrijk dat we als gemeente zoveel mogelijk de lokale bedrijvigheid stimuleren en ondersteunen en dat we er voor zorgen dat de woningbouw op gang blijft omdat dit voor veel lokale werkgelegenheid zorgt.

Omdat en zeker na de afbouw van de steunmaatregelen van de landelijke overheid er meer mensen in financiële problemen komen. Omdat zij minder te besteden hebben vinden we het van belang dat we ZZP’ers ondersteunen, we het college oproepen werk te maken om de achterstand van sociale woningbouw in te halen en we zorgen dat er voldoende gedaan wordt aan (kinder)armoede bestrijding.

Voor de SP zijn de plannen voor het middengebied van groot belang. Deze zijn weliswaar nog geheim. Dat neemt niet weg dat wij hier met argusogen naar kijken. Ook zullen wij waakzaam zijn en blijven voor overijverige ambities welke dit college er in het laatste anderhalf jaar van deze termijn nog met stoom en kokend water doorheen poogt te drukken. Ieder raadsvoorstel zal bij ons afgewogen worden op onze drie kernwaarden: Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

Het speerpunt is er niet, er zijn welke enkele zaken die dringend aandacht en sturing nodig zullen hebben. Te denken valt aan het te verwachten 5e Dorp alsmede de escalerende kosten Jeugdzorg en WMO. De kosten van Jeugdzorg en WMO mogen niet de reden zijn dat overige zaken en taken binnen de gemeente tot een minimum gereduceerd worden. Ook het 5e Dorp mag hiervan niet de oorzaak zijn. 

Het eerste punt is participatie. Of het nu is bij de totstandkoming van raadsvoorstellen of bij de behandeling van allerlei (ruimtelijke) plannen en initiatieven is voor D66 participatie van inwoners en bedrijven van essentieel belang. Hoewel dit in de praktijk steeds vaker gebeurt, valt op dat vaak niet helder is welke vraag er concreet voorligt en op welke wijze inwoners en bedrijven nog kunnen/mogen bijsturen. Dit leidt tot onbegrip bij de deelnemers van die participatietrajecten. Dit kan echt niet!

Het moet helder zijn wat er met de inbreng van die trajecten of bij het indienen van zienswijzen gebeurt en wat er met de geopperde bezwaren en ideeën wordt gedaan. De D66 fractie zal hier nadrukkelijk de aandacht op vestigingen bij de totstandkoming en tijdens de behandeling van de raadsvoorstellen in de commissies en in de gemeenteraad.

Het tweede punt is financiën. Bij onze fractie blijft het idee bestaan dat het College en in het bijzonder de Wethouder van Financiën, niet in control is. We missen een integrale afweging bij de voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Gezien de beperkte financiële ruimte lopen we hierdoor als Gemeenteraad het risico dat doordat we kiezen voor het een, het ander niet meer kunnen doen. We zullen het College dan ook nadrukkelijk aanspreken op de overwegingen die hebben geleid tot en de (financiële) consequenties van de aan de gemeenteraad voorgelegde voorstellen.

Het derde punt ligt op het terrein van Onderwijs. Bij een groeiende gemeente als Zuidplas horen goede en vooral ook goed te bereiken scholen. Hoewel we over fantastische scholen en kinderdagverblijven beschikken valt er nogal wat te verbeteren aan de bereikbaarheid en vooral de (verkeers-) veiligheid rond onze scholen. Daar gaat dan ook zeker onze aandacht naar uit!

Daarnaast vinden we keuzevrijheid van ouders van groot belang. Ouders moeten bij het vinden van de juiste school voor hun kind(-eren) kunnen kiezen uit openbare scholen, confessioneel bijzondere scholen (bijv. protestants-christelijke of Katholieke scholen) en voor zover gewenst algemeen bijzondere scholen (bijv. Montessori). D66 zal dan ook blijvend aandringen op een breed aanbod aan basisscholen in onze gemeente.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg