8.5 C
New York
woensdag 3 maart 2021

Start van het nieuwe politieke seizoen Deel 3 (slot): Wat gaat de inwoner en ondernemers zien van de fracties?

Op dinsdag 15 september start het nieuwe politieke jaar in de gemeente Zuidplas met gelijk een pittig onderwerp : De F20 snelfietsroute. Voorafgaand heeft Gouwe IJssel Nieuws drie vragen gesteld aan alle fracties in de gemeenteraad.

Wanneer komt u een politicus in het wild tegen? Tijdens verkiezingstijd of toch vaker. De partijen proberen elk op hun manier inwoners en ondernemers te bereiken en daarom de vraag:

Wat gaat de inwoner en ondernemers zien van uw fractie? 

De punten genoemd in deel 2 van deze vragenserie:
– De gevolgen van de Corona crisis voor de samenleving, als ook de financiële gevolgen
– De ontwikkeling in het middengebied
– Het vervolg van de Regionale Energie Strategie; dit moet écht anders!
– en uiteraard de 2e supermarkt in Zevenhuizen, de toegang tot het Sociaal Domein en verkeersveiligheid.

Een fractie die zich net als de afgelopen jaren hard blijft maken voor de belangen van onze inwoners en ondernemers in mooie nieuwe campagnejasjes. .

De laatste weken van het reces hebben we alweer veel contacten in de dorpen gehad. Benno en Pien zijn, samen met onze inwoners, natuurlijk nog vol in actie voor veilige speeltuinen. Ook op de onveilige verkeerslocaties zijn we veel te zien en vragen we opnieuw op ludieke wijze aandacht voor bushaltes die toegankelijk moeten zijn voor ALLE inwoners. Mindervalide of ouderen moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het snelfietspad in Moordrecht kan er alleen komen in overleg met omwonenden en ook het Posthuis daar heeft onze volledige aandacht. De sport accommodaties en verkeersveiligheid in Zevenhuizen maar ook de verkeersontsluiting in Nieuwerkerk en Moerkapelle eisen terecht veel van onze vrije avonden op. Zoals mensen gewend zijn van het CDA zullen we dus als altijd weer dagelijks in de dorpen te vinden zijn.

Wij zetten onze actieve houding en opbouwende manier van werken voort. Daarbij gaan we ons richten op:
– Er voor zorgen dat de achterstanden van sociale woningbouw worden ingehaald; dat er nu eindelijk woningen komen voor starters en senioren.
– Dat de mogelijkheden binnen de dorpen benut worden voor woningbouw maar dat we daarbij letten dat dit niet betekend dat we zoveel mogelijk woningen op kleine stukjes “proppen”, we moeten ook de leefbaarheid van onze dorpen en de bereikbaarheid in het oog houden.
– De gemeente blijft investeren in mensen en bedrijven binnen de gemeente;
– De sociale voorzieningen ((jeugd)zorg en WMO goed georganiseerd worden en toegankelijk blijven voor inwoners die dit nodig hebben
– Wij niet meer gaan deelnemen aan “achterkamertjes”politiek over het 5e dorp. Wij zijn tegen besloten vergaderingen! Omdat dit het vertrouwen bij onze inwoners verkleint.
– We gaan ons als fractie inzetten dat we we als Zuidplas als onderdeel van de omgevingsvisie de opgave van de regionale energiestrategie (RES) concreet uitwerken in een acceptabel ruimtelijk plan en geleidelijk van het “gas”afgaan waarbij we zorgen dat dit voor iedereen mogelijk en betaalbaar is..

integriteitsonderzoek van een raadslid was overbodig en onnodig en heeft de politieke relaties vertroebeld. Wanneer je in d e politiek actief bent moet je tegen een “stootje” kunnen zeker wanneer een fractie, zoals wij, wat steviger bij een bepaald onderwerp in de discussie staat dan andere fracties. De uitkomst van het integriteitsonderzoek gaf ook aan dat je als gemeenteraad zuinig moet zijn met besloten vergaderingen. De college partijen verdedigen de beslotenheid vanwege de zakelijke belangen als gemeente de fractie van de PvdA/GroenLinks wil niet dat er informatie gedeeld wordt waarmee speculanten mee aan de haal kunnen gaan maar wil wel dat de inwoners weten wat de standpunten zijn van de verschillende partijen over bereikbaarheid, het behoud van groen, het aantal woningen, de voorzieningen, ect. We onthouden inwoners essentiële informatie en de mogelijkheid om hier iets van te vinden.

Net zoals voor, maar ook tijdens de corona-crisis, kan onze inwoner verwachten dat wij inspringen op situaties waar wij hulp kunnen bieden. Het adviseren en helpen oprichten van bewoners en belangen commissies, het ondersteunen van inwoners in nood bij hulpvragen, en waar nodig samen de gevestigde orde bevechten. De mens is ten alle tijde belangrijker dan geld!Gelijktijdig zijn wij er ook voor de ondernemer en het mkb, al denkt men soms van niet. Ondernemers houden ons land draaiend en voorzien onze inwoners van werk en producten en diensten. Wij zullen dan ook altijd aanspreekbaar zijn voor ondernemers, ook als zij elders geen gehoor vinden.

We gaan letterlijk naar buiten om enkele van onze gedacht te realiseren zaken aan de vrouw en de man te brengen. Geen hoogdravende, maar wel zeer noodzakelijke onderwerpen willen we publiek voor het voetlicht brengen.  Geen Raad op Straat, maar NEZ in de Polder, al dan niet op een veilige 1,5 meter.

De komende periode staan er een groot aantal onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad die onze inwoners en bedrijven vaak rechtstreeks raken. Om er een paar te noemen: de Regionale Energie Strategie (RES), Ontwikkeling van het middengebied (5e dorp), De snelfiets Route (fietssnelweg dwars door Nieuwerkerk en Moordrecht). Maar ook over het sociale domein zoals de jeugdzorg en over (sociale)huisvesting is het laatste nog niet gezegd.

De (politieke) strijd vindt plaats in de Gemeenteraad en dat is vrij onzichtbaar voor de meeste inwoners. Maar om de arena van raadsvergaderingen goed voorbereid te kunnen betreden gaat onze fractie hierover dan ook actief het gesprek aan met inwoners en bedrijven. Dit proactief en soms op uitnodiging. Voor het maken van de juiste afweging is, voor ons, input vanuit de samenleving van groot belang.

Daarnaast is natuurlijk iedereen welkom bij onze fractievergaderingen (nu vaak nog digitaal) om zijn of haar inbreng/suggesties/bezwaren/ideeën te delen!

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg