8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Politiek reageert met verbazing over versobering OV Moerkapelle

In de gemeenteraad van Zuidplas is er met verbazing gereageerd op de versobering van het openbaar vervoer in het dorp Moerkapelle.

Geen van de 27 raadsleden was op de hoogte van de wijziging van de dienstregeling en inmiddels hebben de SP en de VVD schriftelijke vragen gesteld. “De VVD Zuidplas vindt het betreurenswaardig dat er geen communicatie is geweest van Arriva en de gemeente Zuidplas” stelt raadslid Karreman. SP raadslid Rodenburg vraagt :”Zijn deze wijzigingen ook gedeeld met de Raadsleden binnen een tijdsbestek zodat zij hier tijdig een reactie op hebben kunnen geven?

Moerkapelle krijgt buiten de spits geen directe verbinding meer met Waddinxveen en Gouda omdat lijn 382 voortaan direct vanuit Waddinxveen de A12 opgaat in plaats van door het dorp Moerkapelle en langs Kruisweg te rijden. Ook dit buurtschap raakt overdag haar verbinding kwijt. Doordat 382 via de snelweg gaat rijden gaat het sneller en zijn er meer uren voor overige trajecten vrij. Deze worden niet in de gemeente Zuidplas geïnvesteerd, ook niet door haltes te maken bij de nieuwbouwwijken in de dorpen.

De VVD had liever gezien dat er eerst een behoefte onderzoek was uitgevoerd en vraagt aan het college van B&W dan ook hoe het met de bezettingsgraad van de bus is. “De VVD Zuidplas is benieuwd naar de effecten hiervan en welke alternatieven er zijn?” stelt de liberaal. Mogelijk willen meer politieke partijen in de gemeenteraad dit onderwep bespreken omdat men zich overvallen voelen met deze wijziging.

Het inzetten van de achtpersoonsbusjes in het weekend op lijn 383 baart zowel de VVD als de SP ook zorgen. Beide partijen willen weten of deze goed toegankelijk zijn. Rodenburg (SP) maakt zich, net als het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken zorgen over de toegankelijkheid omdat geen een bushalte is aangepast voor mensen in een rolstoel.

Reactie Arriva

Arriva heeft een reactie verstuurd na het lezen van het eerdere artikel op deze nieuwssite. Ze laten weten dat de busjes voor 8 personen een rolstoelplank hebben. Het PGCZ twijfelt echter dit wel kan. Daarnaast wordt door Arriva voorbijgegaan aan het feit dat de bushaltes door de gemeente Zuidplas in Moerkapelle niet zijn aangepast.

Arriva heeft in december een persbericht uitgestuurd over de wijzigingen, echter heeft Gouwe IJssel Nieuws deze nooit ontvangen. Arriva vindt dat ze hiermee voldoende heeft gecommuniceerd. Naar de reizigers is er echter bitter weinig bekend gemaakt, niet via haltes en niet via andere aankondigingen en was de wijziging voor de inwoners een donderslag bij heldere hemel.

Provincie

Het vervoer is in eerste instantie in opdracht van de provincie Zuid Holland. In het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer worden deze wijzigingen besproken met onder andere de wethouders verkeer van Midden Holland en reizigersorganisaties. Wethouder Schuurman (ChristenUnie/SGP) is onderdeel van dit overleg. SP statenlid Lies van Aalst heeft inmiddels op Twitter laten weten in de Provinciale Staten aandacht voor het openbaar vervoer in Zuidplas te vragen.

Advertentie