8.5 C
New York
donderdag 13 mei 2021

Bijna 1.000 handtekeningen voor veilige Rottedijk zonder fietsers

Het comité “Rottedijk Veilig” heeft op dinsdag 13 maart bijna 1.000 handtekeningen aangeboden aan wethouders De Haas (Zuidplas) en Van den Beukel (Lansingerland), als bestuursleden van het recreatieschap Rottemeren.

Het comité spant zich in om samen met de medebewoners van Moerkapelle zorg te dragen dat de Rottedijk een veilig wandelgebied kan blijven en wil met deze actie bereiken dat het cultuurhistorische karakter van dit gebied niet verder aangetast wordt. Na jarenlang onderzoek, een akkoord en het terugdraaien van het besluit over een westelijk tracé door het recreatieschap kwam er een plan voor een oostelijk tracé over de huidige Rottedijk langs de historische Molenstompen richting het Bentwoud.

In het verleden zijn er al verschillende onderzoeken gedaan (2014 rapport van de provincie en in 2016 rapport Buining) met de conclusie dat de oostelijke variant over de Rottedijk geen optie is vanwege de verkeersveiligheid omdat het fietsverkeer niet te scheiden valt van het overige verkeer, vanwege een te smalle dijk. Het Recreatieschap denkt dit op te lossen met een marginale vebreding van de Rottedijk. Hiermee zou de veiligheid van de diverse verkeersstromen gegarandeerd zijn zonder dat deze gescheiden worden. De voornaamste bezwaren van het comité “Rottedijk Veilig” zijn:

  1. Het fietsplan staat haaks op het conserverende beleid dat de gemeente Zuidplas (voorheen: Moerkapelle) al tientallen jaren voert ten aanzien van het 17e eeuwse molencomples aan de Rottedijk. De molens zijn in 1924 onttakeld, wat de burgemeester toen als daad van “gruwelijk vandalisme” zag. Om de molens verder zo te behouden bepaalt het bestemmingsplan sinds 1983 dat de 6 molens niet groter mogen worden dan de bestaande omvang. En om de Rottedijk zo te houden is in 1983 ook bepaald: “De Rottedijk is hier zeer smal en loopt bovendien naar het noorden toe dood. Een recreatief medegebruik door bijvoorbeeld aanleg van een fietspad is niet op zijn plaats”. Het plan om de dijk van 2,5 tot 3,5 meter te verbreden voor een tweezijdig recreatief fietspad staat haaks op dit beleid.
  2. Dat het fietsplan haaks staat op een van de veiligheidseisen die aan recreatieve fietspaden worden gesteld, te weten dat het fietsverkeer wordt gescheiden van het overige verkeer, zoals wandelverkeer en gemotoriseerd verkeer. Aan die eis kan niet worden voldaan vanwege ruimtegebrek op de Rottedijk, ook niet na de beoogde verbreding.
De Rotte met links het westelijke en rechts het oostelijke tracé

De gemeenteraad van Zuidplas heeft eerder al over de oostelijke variant gesproken nadat raadslid Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) de antwoorden op zijn schriftelijke vragen over dit onderwerp op de politieke agenda had gezet. Molenaar had met zijn fractie grote vraagtekens bij de verkeersveiligheid van deze route die het bestuur van het recreatieschap de Rottemeren heeft vastgesteld

Molenaar kreeg bijval van de voltallige gemeenteraad. Veel partijen zien de verbinding niet zitten om hier (snel) fietsverkeer te combineren met wandelaars in combinatie met een smalle weg. Molenaar diende een motie in die voltallige steun van de gemeenteraad kreeg. Hierbij werd wethouder de Haas via een motie voor de tweede keer teruggefloten. Zelfs zijn eigen VVD wil niet dat dit plan zo wordt uitgevoerd.

De Haas is naast wethouder ook bestuurder van het recreatieschap Rottemeren en besluiten in dit recreatieschap van hem worden niet door de raad van de gemeente Zuidplas besloten. Maar het signaal van de gemeenteraad niet serieus nemen kan wel leiden tot politieke problemen. Zeker als wethouder de Haas zijn belofte niet nakomt dat het bestemmingsplan via de gemeenteraad gaat. in 2017 werd in een gemeentelijk persbericht door zijn voorganger nog benadrukt dat er een wijzigingsbevoegdheid ligt bij het college, die mag besluiten zonder de gemeenteraad. Er is toen een akkoord gesloten over een westelijke route met wethouders Hordijk en van Woudenberg van Zuidplas en Heuvelink van Lansingerland.

2017 : akkoord over Oostelijk tracé met vlnr Heuvelink, van Woudenberg en Hordijk

Met de bijna 1.000 handtekeningen wordt het pleidooi van de gemeenteraad onderschreven om een andere route te kiezen. Het is nu aan het recreatieschap Rottemeren om het plan te wijzigen.

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg