8.5 C
New York
zaterdag 13 april 2024

Moerkapelse Zijde langere periode afgesloten door werkzaamheden

De Moerkapelse Zijde in Moerkapelle is vanaf 30 augustus afgesloten voor alle soorten verkeer tussen de Voorweg (Lansingerland) en de Julianaweg. Vanaf die datum wordt er gestart met werkzaamheden die de veiligheid moet gaan verbeteren op dit wegdeel.

Opvallend is dat de niet direct aanwonenden werkzaamheden van deze grote impact niet op de hoogte worden gesteld behalve gele borden. De gemeentelijke website over het onderwerp is niet bijgewerkt en bevat geen data wanneer de werkzaamheden gaan starten. Er zijn gele borden geplaatst maar die geven ook geen echte duidelijkheid als je met de fiets vanaf de Rotte komt blijkt uit het bebordingsplan.

Hierdoor is het onduidelijk wanneer de afsluiting echt start. Op antwoorden van schriftelijke vragen van Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) stond 23 augustus, in de brief (via de bouwapp verkregen na lang zoeken) zegt DuraVermeer 30 augustus. Arriva laat ook weten dat bussen 384 en 386 (spitsbussen) vanaf 30 augustus bij de start van het nieuwe schooljaar niet rijden. Lijn 383 zal tijdens een deel van de werkzaamheden niet rijden maar zal dan pendelbussen inzetten.

Tijdens de reconstructie van de Moerkapelse Zijde gaat DuraVermeer gefaseerd te werk. Het werk wordt verdeeld in 3 fases, waarin men de volgende werkzaamheden gaat verrichten:

  • Fase 1: In deze fase wordt de asfaltlaag grotendeels verwijderd en worden de trottoirs opgebroken en opgeknapt.
  • Fase 2: De kruising Noordeinde/ Moerkapelse Zijde wordt opgebroken en de fundering wordt verbeterd. Vervolgens wordt het asfalt aangebracht op de kruising en over de gehele Moerkapelse Zijde.
  • Fase 3: Als laatste wordt de markering en fietsstroken aangebracht op de rijbaan.
  • Tot slot wordt het bouwterrein opgeruimd en verwijderd.

Bereikbaarheid

Gedurende Fase 1 blijft de Moerkapelse Zijde bereikbaar voor (direct) aanwonenden en bedrijven. Voor het overig doorgaand verkeer wordt de rijbaan volledig afgesloten met uitzondering van de kruising Noordeinde/Moerkapelse Zijde. De kruising is in deze fase nog begaanbaar. Dit betekent dat buslijn 383 in deze periode blijft rijden. Helaas rijden de spitsbussen 384/386 niet gedurende de uitvoeringsperiode.

Fase 2 zal de meeste hinder veroorzaken. De kruising Noordeinde/Moerkapelse Zijde wordt volledig afgesloten en buslijn 383 rijdt niet. In overleg met Arriva worden pendelbussen ingezet. In Fase 3 wordt de rijbaan weer gedeeltelijk opengesteld en rijden de bussen weer.

Omleiding

De omleiding N “wijk uit”, is een omleiding voor het verkeer binnen het dorp om naar Zoetermeer te komen. Zoetermeer en de N209 Leiden zijn bereikbaar via de A12. De omleiding M “Moerkapelle” begint vanaf de Dwars-Voorlaan te Zoetermeer. Deze omleiding is bedoeld voor het verkeer met de bestemming Moerkapelle/Bredeweg. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Julianastraat, Oranjestraat, Moerdijkstraat, Hollevoeterlaan, Westland en Rottedijk.

De plannen voor de Moerkapelse zijde lopen al veel langer. De bewoners rond de Hollevoeterbrug klagen over de veiligheid en hiervoor werd al een om-en-om regeling via borden ingesteld. Dit wordt nu via een verkeerslicht ingericht waarbij ook fietsers vanaf de Rottedijk veilig kunnen oversteken. Er kwam een vrachtwagenverbod voor dit stukje maar raadslid Molenaar had veel vraagtekens in de onderstaande video over de bebording en handhaving.

Advertentie