8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Burgemeester Van de Lindelaan in Nieuwerkerk heeft grootste verkeersveiligheidsrisico’s

De Burgemeester Van de Lindelaan in Nieuwerkerk en de Burgemeester Klinkhamerweg in Zevenhuizen zijn de wegen in Zuidplas met de grootste verkeersveiligheidsrisico’s. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. De komende jaren wil de gemeente de dertien wegen met de grootste risico’s met voorrang aanpakken.

Inventarisatie

De inventarisatie is gestart met inbreng van meer dan 1300 inwoners. Hieruit kwamen de locaties naar voren die inwoners het meest onveilig vinden in Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle. Daarnaast heeft de gemeente zelf de wegen getoetst op de vormgeving. De vraag daarbij is of de inrichting van de weg aansluit bij het gebruik ervan. Van al deze locaties hebben de onderstaande wegen de hoogste prioriteit voor verkeersveiligheid.

Risicogestuurd Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid, december 2021

Maatregelen

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is op een aantal van bovenstaande locaties al gestart en andere zijn reeds in de voorbereidende fase. De gemeente werkt bijvoorbeeld al aan verbeteringen aan de Burgemeester Klinkhamerweg en de Moerkapelse Zijde. Zo veel als mogelijk sluit de gemeente aan bij de onderhoudsplanning of andere kansen voor financiering. Dat maakt het aanpakken van de locaties financieel meer haalbaar. Waar mogelijk worden fysieke maatregelen gecombineerd met voorlichting en specifieke gedragsbeïnvloedende maatregelen.

Burgemeester Van de Lindelaan (Nieuwerkerk aan den IJssel)

Op de Burgemeester van de Lindelaan zijn vorm, functie en gebruik niet in balans. Dit blijkt ook uit de vormtoets, die laat zien dat de weg niet is ingericht volgens de richtlijnen. Daarnaast is er sprake van overschrijdingen van de maximum snelheid. Gezien het feit dat de wijk nog in aanbouw is, zet de gemeente voor nu in op quick win maatregelen. Zo zijn er op dit moment al tijdelijke drempels ter hoogte van de brug geplaatst om de snelheid te reduceren. Daarnaast zullen de fietsstroken worden verbreed en is het een optie om aanvullend nog een snelheidscampagne uit te voeren. In augustus vorig jaar vond er hier nog een ernstig eenzijdig ongeval plaats.

Ernstig eenzijdig ongeval Burgemeester Van de Lindelaan (Nieuwerkerk)

Burgemeester Klinkhamerweg (Zevenhuizen)

Op de Burgemeester Klinkhamerweg zijn vorm, functie en gebruik niet in balans. De weg is niet ingericht volgens de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg en de kruispuntvormen ter hoogte van de Noordelijk Dwarsweg en De Opril voldoen ook niet. De knelpunten betreffen vooral de voorrangsregeling en de oversteekbaarheid van de Burgemeester Klinkhamerweg. Op dit moment ligt er een ontwerp waarmee de risico’s worden verminderd door vorm, functie en gebruik meer in balans te brengen. 

Voorrangskruisingen op de Burgemeester Klinkhamerweg Zevenhuizen

Veilig Verkeer Nederland

Louis de Haan van Veilig Verkeer Nederland kan zich vinden in de prioritering. De organisatie is betrokken geweest bij veel van de onderliggende onderzoeken en rapportages, maar ziet het overall-resultaat nu voor het eerst. “Het mooie hiervan is dat de beleving van inwoners gekoppeld is aan objectieve criteria. Dit is een goede manier om tot een ranking te komen”. Net als de gemeente benadrukt ook De Haan het belang van een totaal pakket aan maatregelen. “Gedragsbeïnvloeding is een cruciaal onderdeel. Wij dragen daar bijvoorbeeld aan bij door voor elk dorp een video te maken. Zo laten we kinderen in de klas het belang van verkeersveiligheid zien met situaties uit hun eigen dorp”.

Advertentie