8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

Vrouwen haken af door mannenmanier van vergaderen in gemeenteraad

Raadslid Tinet de Jonge, oud-fractievoorzitter van het CDA, heeft publiekelijk de discussie geopend over de wijze van vergaderen in de gemeenteraad van Zuidplas. Zij ziet mannelijke collega’s in de raad vaak en lang praten, terwijl dit debat niet leidt tot een ander standpunt. Een analyse van Gouwe IJssel Nieuws bevestigt dit beeld. Mannen praten twee keer zo lang in de raadsvergaderingen. Die lange debatten maken het voor vrouwen minder aantrekkelijk om raadslid te worden.

Tweets

Vrouwelijke raadsleden zijn op Twitter het gevecht aan gegaan met ‘de mannenmanier van vergaderen’ in de gemeenteraad in Zuidplas. Tinet de Jonge geeft daarin aan dat een paar heren het debat domineren en weigeren te veranderen. “Er wordt veel te lang gesproken. Één onderwerp duurt hier in Zuidplas al snel anderhalf uur”. En dat leidt volgens haar niet tot betere besluiten. “Vooraf ingenomen standpunten wijzigen tijdens het debat bijna nooit”.

Gebrek aan respect

Sep Pouwels (PvdA/GroenLinks) voegt toe dat het met name gaat om 55+ mannen met te veel vrije tijd. “Voor mij voelt de raad als een bejaardensoos, waar ze een avondje uit hebben”. Pouwels is  overgestapt van de VVD naar PvdA/GroenLinks. Opvallend is dat juist die fractie bestaat uit alleen maar 65+ mannen.

Analyse spreektijd

Gouwe IJssel Nieuws heeft naar aanleiding van de tweet van De Jonge de laatste zes raadsvergaderingen geanalyseerd die in de raadzaal werden gehouden. Daaruit blijkt dat De Jonge gelijk heeft. Gemiddeld spreekt een man per onderwerp bijna twee keer zo lang als een vrouw.

spreektijdOok gaan mannen twee keer zo vaak in discussie.

 

spreektijd tweede termijn

Weerstand tegen verandering

De Jonge heeft meerdere keren tevergeefs om verandering gevraagd. “Als het debat niet uitmaakt voor de uitkomst, waarom zouden we het dan niet houden bij een korte stemverklaring?”. Zij stelt voor alleen bij politiek gevoelige onderwerpen een langer debat te houden. Haar verzoek vond geen steun bij het merendeel van haar mannelijke collega’s. “Zij vinden het een inperking van hun democratisch recht”.

Minder vrouwen

Volgens De Jonge en Pouwels leidt deze langdurige manier van vergaderen er toe dat er minder vrouwen op de kieslijsten willen staan. Met name voor jonge vrouwen is die tijdsbesteding een probleem. Zij combineren de gemeenteraad vaak met een gezin en werk. Steeds meer mannen en vrouwen verdelen de taken binnen het gezin. Toch lijken vrouwen nog steeds meer verantwoordelijkheid thuis te voelen. De druk ligt bij hen dan ook hoger. Lange raadsvergaderingen die vaak tot middernacht duren, valt hen dan ook extra zwaar.

Effectieve inbreng

Ook Frans Klovert (D66) benadrukt de noodzaak van bondiger vergaderen. Er zit volgens hem echter ook een andere kant aan het verhaal. Raadsleden worden gekozen om het belang van de inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Het is volgens hem de vraag of raadsleden die nauwelijks hun mond open doen, hier uiteindelijk effectief in zijn. Hij geeft  Pien Meppelink (CDA) als voorbeeld van een raadslid die daar, met een zichtbare inbreng en bondige stijl, wel in slaagt.

Advertentie