8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Ook oppositiepartij zet handtekening onder coalitie-akkoord Zuidplas

Op 19 mei heeft de nieuwe coalitie van ChristenUnie/SGP, VVD, D66 en CDA haar coalitie-akkoord ‘Ruimte voor iedereen’ gepresenteerd. De gemeenteraad was bij de behandeling op 1 juni positief over het akkoord. Oppositiepartij PvdA/GroenLinks was zelfs zo positief, dat zij ook de handtekening onder het akkoord heeft gezet. Vervolgens stelde fractievoorzitter Lelienhof zich tevergeefs kandidaat als enige vrouwelijke wethouder. De kandidaten van de vier coalitiepartijen zijn wel benoemd als wethouder.

Haalbaarheid ambities

Het is gebruikelijk dat eerst de burgemeester zijn oordeel geeft over het coalitie-akkoord. Hij roemt de ambities, maar waarschuwt in zijn brief aan de coalitiepartijen voor de haalbaarheid, gezien de grote onzekerheden en de uiterst belaste ambtelijke organisatie. Ook mist hij voldoende aandacht voor de regionale samenwerking met omliggende gemeenten. Tenslotte zet hij nog vraagtekens bij de nieuw gecreëerde portefeuille ‘Public Affairs’. Hij lijkt dat te zien als een uitholling van zijn eigen rol als boegbeeld.

Veel onzeker, weinig concreet

Eerder analyseerde Gouwe IJssel Nieuws al het akkoord. Het viel met name op dat er veel onzekerheden benoemd zijn en er nog weinig concreet uitgewerkt is. De bedoeling is echter dat het college de komende maanden gaat invullen hoe het de gestelde ambities wil gaan bereiken. Formateur Dick Albas benadrukte dat de onderhandelende partijen ook nadrukkelijk de input van de oppositiepartijen meegenomen hebben in hun akkoord.

Formateur Dick Alblas

“Er in gefietst….”

De grootste oppositiepartij NEZ ziet net als de burgemeester de onzekerheden, maar herkent zich wel in het akkoord. Van Drenth; “toch prettig dat er ingebrachte elementen van o.a. NEZ zijn blijven hangen en, indachtig het groene aspect, het Coalitieakkoord in gefietst zijn”. Uiteindelijk wacht de partij nog wel op de concrete invulling door het nieuwe college. Ook daar brengen zij graag hun standpunten weer bij in.

Paul van Drenth (NEZ), met daarvoor de coalitie-onderhandelaars

De tijd moet het leren

De SP is met name bezorgd op het gebied van natuur, gezondheidszorg en duurzaamheid. Ze kunnen nu nog niet zeggen of ze tevreden of ontevreden zijn. Serena Roodenburg concludeert: “De motor is gestart. Maar welke route ze gaan nemen, of ze zich aan de verkeersregels houden en waar ze uit gaan komen, dat moet de tijd nog leren”.

Ook onze handtekening kan er onder

Ook PvdA/GroenLinks is niet teleurgesteld in het akkoord. “We zijn blij verrast met het akkoord” gaf fractievoorzitter Denise Lelienhof aan. Een aantal voorbeelden van de inbreng van de partij zijn; de aandacht voor armoedebestrijding en dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ook vindt de partij het goed dat er niet meer dan vier wethouders zullen zijn. Duurzaamheid en wonen hadden volgens de partij scherper en ambitieuzer gekund. In het kader van ‘Ruimte voor iedereen’ ging Lelienhof verder. “Mogen wij ook onze handtekening onder het akkoord zetten?”. Jan Willem Schuurman (ChristenUnie/SGP) ontraadde de partij dit te doen. Lelienhof bleef bij haar aanbod, en Frans Klovert (D66) accepteerde daarna namens de coalitie met dank deze symbolische handtekening onder het akkoord. De burgemeester constateerde dat er hiermee vijf ondertekenaars van het akkoord zijn.

Enige vrouwelijke wethouderskandidaat niet benoemd

De fractie van PvdA/GroenLinks stelde vervolgens Denise Lelienhof als alternatieve wethouderskandidaat voor. De voorgestelde kandidaten Schuurman, De Haas en Klovert kregen 22 van de 24 stemmen. Zijlstra  21. Daarmee benoemde de gemeenteraad deze vier wethouders.  Daan de Haas (VVD) en Jan Willem Schuurman (CU/SGP) zijn opnieuw benoemd als wethouder. Frans Klovert (D66) en Wybe Zijlstra (CDA) werden door de gemeenteraad voor hun eerst periode benoemd tot wethouder. De enige vrouwelijke kandidate, Lelienhof, heeft nauwelijks steun gehad als tegenkandidaat van de andere vier kandidaten. Zij is niet benoemd.

Advertentie