8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Gemeenteraad Zuidplas als blok tegen participatiepakket Rotterdam The Hague Airport  (+video)

De gemeenteraad van Zuidplas heeft zich als een blok tegen het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gekeerd tijdens de behandeling in de gemeenteraad van 31 mei. Zeven partijen hebben via een wijzigingsvoorstel (amendement) de brief aan de projectgroep die het “Voorlopig Pakket Participatie” (VPP) begeleid.

Het grootste bezwaar van de gemeenteraad is het ontbreken van de inbreng van de inwoners van de gemeente Zuidplas van dit traject voor het luchtvaartbesluit. Dit besluit, dat door de Tweede en Eerste kamer genomen gaat worden, is de vergunning voor de luchthaven die zelf het participatieproject in gang heeft gezet. En dat project loopt al niet vlekkeloos, zo voelde de Bewoners Tegen Vliegoverlast (BTV) zich geblokkeerd en is er in de gemeenteraden van Schiedam en Rotterdam veel verzet tegen groei.

Alfred Blokhuizen van de BTV sprak (mede namens 121 leden uit Zuidplas) in en vond het vreemd dat hij nu 5 minuten spreektijd kreeg en de luchthaven eerder anderhalf uur. Hij noemde het plan gevaarlijk en verwees naar een uitspraak van de luchthavendirecteur zaterdag in het AD waarbij het leek alsof de luchthaven de baas was over de lucht. Hij legde uit dat door grofheden hij niet meer bij het participatieproces kon zijn. Zo heeft de BTV een onderzoek uitgevoerd maar heeft nog steeds niet de beloofde terugbetaling gehad. Onderaan het artikel staat een reactie na afloop van de heer Blokhuizen.

Mevrouw Rudenko is inwoner van Moordrecht en maakt zich vooral zorgen over de verdubbeling van het aantal vluchten sinds ze in Moordrecht is gaan wonen. Ze is verbaasd dat er voor de DCMR wel meetpunten heeft in Schiedam en Bergschenhoek maar bijvoorbeeld niet in Zuidplas.  Voor haar is vooral de ergernis er dat de CO2 uitstoot juist meer dan minder is geworden en de geluidsbelasting gestegen is.

De heer Houdijk uit Moordrecht had zijn vakantie onderbroken om in te spreken, helemaal na het zien van de presentatie door de luchthaven bij de vorige commissie. Hij noemt dat een lege presentatie en ziet de BTV uit de kist is weggewerkt. Houdijk ervaart niet alleen hinder van RTHA maar ook van Schiphol. In de video onder aan het artikel is te zien hoe hij het vergelijk maakt met een eendenkooi en RTHA.  Door de vele ingediende klachten waar niks mee gedaan is voelt hij zich de boekhouder van zijn eigen ellende.

Ik begon de boekhouder van mijn eigen ellende te worden

Dhr. Houdijk – Inspreker

Na de insprekers was het de beurt aan de gemeenteraad en de kritische houding van de insprekers was daar ook terug te horen.  Voorafgaande de raadsvergadering had de raad al de hoofden bij elkaar gestoken. Een van de redenen was het ontbreken op antwoorden op de gestelde vragen tijdens de commissievergadering eerder, maar ook de zorgen van inwoners die bij hen gemeld waren.

Meppelink (CDA) beet als initiatiefnemer de spits af en een pittige vergelijking “Het stuk lezende, voelt het als een onderzoeksrapport, bekostigd door een snoepfabrikant, suikerleverancier en tandartspraktijk met als conclusie dat de gezondheidsrisico’s van suiker aanzienlijk zullen verminderen als men meer snoep gaat eten”. Meppelink had een berg technische vragen die nog over waren gebleven en waarvan zij het vermoeden had dat de wethouder deze ook niet kon beantwoorden.  Ze vreest dat de plannen voor het vijfde dorp nog wel eens niet door kunnen gaan: “Daarnaast kunnen wij als gemeente nog zulke mooie plannen voor woningbouw vaststellen, maar als deze in strijd zijn met het Luchtvaartbesluit dan kunnen die zo van tafel worden geveegd”. Meppelink licht in onderstaande video haar punten nog toe.

Het stuk lezende, voelt het als een onderzoeksrapport, bekostigd door een snoepfabrikant, suikerleverancier en tandartspraktijk met als conclusie dat de gezondheidsrisico’s van suiker aanzienlijk zullen verminderen als men meer snoep gaat eten

Raadslid Meppelink – CDA

Damen (PvdA/GroenLinks) pleitte vooral voor het initiatief om de luchthaven in te krimpen of zelfs om te bouwen naar een nieuwe woonwijk en hoopte hiervoor steun van andere partijen in de raad. Hij vond dat het reizen op korte afstand niet kunnen en wil dat hiervoor de trein wordt genomen. Damen steunde het initiatief. Dat deed ook van Woudenberg(D66) die aanhaalde dat vier regionale luchthavens best veel is. Hij wil een 100% nachtsluiting tussen 2300 en 0700 en had nogal wat vraagtekens bij de definitie spoedeisend?

Den Hartog (NEZ) vroeg zijn raadsgenoten wie wel eens zelf vloog vanaf Rotterdam. Van Wijnen (VVD) is van mening dat als de overlast niet stijgt, meer vliegverkeer best mag maar hij vond het bijzonder dat de inbreng van de luchthaven in de commissie door de heer Liebeek niet paste bij het verhaal van de BTV. Van Wijnen hamerde nogmaals op dat de plannen van de luchthaven de woningbouwplannen van Zuidplas niet mag dwarszitten.

Baas (SP) was de enige partij die al eerder schriftelijke vragen had gesteld over het participatieproces afgelopen najaar. Deze manier is voor de SP een No-Go zolang de bewoners niet zelf gehoord worden. Baas ziet niets in de uitbreiding en pleit voor krimp. Pouwels (Groep Pouwels) vindt zich zeker geen avio-econoom maar vindt dat ze als volksvertegenwoordiger het VPP niet positief kan steunen.

Voor wethouder Verbeek was het zijn laatste raadsvergadering als wethouder en legde de raad uit dat hij vooral bezig is geweest om Zuidplas aan tafel te krijgen. Het College heeft bij het VPP twee doelen gesteld: 1) Er moet een reductie van de geluidsoverlast komen en 2) het mag de woningbouwplannen niet in de weg zitten. Verbeek legde uit dat Zuidplas bewust gekozen heeft om dit ambtelijk en niet met een inspraakavond te regelen op vragen van raadslid Verdoes. Op de vraag van Meppelink zegde hij toe dat zijn opvolger gaat zorgen voor goede ondersteuning van de inwoners die een zienswijze willen opstellen. Maar volgens Verbeek was het zo ver nog niet, vandaar dat er nu geen officiële zienswijze maar een brief naar de projectgroep wordt gestuurd. Hij juichte het initiatief van de raad en het amendement toe.

De raad stemde in met het amendement en voorstel in (met één stemfout) en hiermee wordt er een heel duidelijk signaal afgegeven. Echter is de vraag hoe het proces verder zal gaan verlopen. Hoe reageren andere gemeenten op de plannen en uiteindelijk neemt de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer een besluit hierover.

Meer over dit dossier is hier te vinden

Advertentie