8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Dijkwachten gaan droge kades controleren

Het is al even droog en het lijkt erop dat er de komende tijd niet voldoende regen valt om de droogte op te lossen. De grond droogt steeds verder uit en hierdoor kan er schade ontstaan aan kades. Dat wil het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voorkomen. Daarom zijn de leden van de dijkbewaking gevraagd om vanaf 28 juli tot en met 31 juli de kades te controleren op scheuren, verzakkingen of andere schades.

Door­ge­ven via de app

De inspecteurs lopen de belangrijkste schades na en geven via een app door wat ze allemaal zien. Als de dijkwachten iets aantreffen dat risicovol is, bellen ze het hoogheemraadschap meteen. Dan kunnen medewerkers van het hoogheemraadschap meteen gaan kijken en tijdig repareren als dat nodig is. In mei hield het waterschap een oefening als jaarlijkse opfrisser voor vrijwilligers en voor de eigen organisatie van het schap.

Op tijd erbij

Doordat dijkwachten en inspecteurs de kades controleren als het langere tijd droog is, worden schades op tijd gezien. Als er een schade is gezien, bijvoorbeeld een scheur, een verzakking of graafwerk van dieren, kunnen dijkwachten of medewerkers van het hoogheemraadschap die extra in de gaten houden. Als het nodig is, worden schades meteen gerepareerd. Op die manier blijft het veilig.

Vol­doen­de zoet water

Waar dat kan binnen de bestaande peilbesluiten zetten we het water hoger. Dat doen we bijvoorbeeld ook op de Rotte. Hierdoor slaat het Hoogheemraadschap zoet water op , maar het helpt ook om verdroging van kades te verminderen. Op maandag 18 juli 2022 is de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) aangezet. Daarmee wordt in het gebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. De hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, en Schieland en de Krimpenerwaard maken gebruik van deze alternatieve route.

Door de Krim­pe­ner­waard

Naast de KWA wordt ook de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) ingezet, waarbij water uit de Lek via de Krimpenerwaard wordt geleid naar de Hollandsche IJssel. Net als tijdens de droogteperiode in 2018 is ook nu inzet van de DKW nodig. Er zijn in de toekomst nog wel werkzaamheden nodig om deze route toekomstbestendig en robuust te maken.

dijkbewaking
App voor schademeldingen aan de dijk
Advertentie