8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Platform Middengebied Zuidplas hekelt interne strategie 5e dorp

Vertraging omwille van de zorgvuldigheid met betrekking tot het MER onderzoek is op zich een goede reden, al vraagt het Platform Middengebied Zuidplas (PMZ) zich wel af of deze strategie is op basis van geconstateerde onderzoeken, de gevolgen van deze onderzoeken weg te moffelen. Het kan ook gebruikt worden om op een tactisch moment bijbehorende metingen zo te doen dat er een gewenst resultaat zoals bijvoorbeeld de verkeersmetingen tijdens de zomervakantie. Ook ziet het platform een landelijke tendens en bezorgdheid over bouwen op lage gebieden, bv bij uitzendingen VPRO en Op1 afgelopen weekend. Deze reactie volgt op het per ongeluk publiceren van de interne strategie door de gemeente Zuidplas over vertraging van het vijfde dorp.

Het wachten op de nieuwe omgevingswet zou een reden kunnen zijn om makkelijker en sneller het plan van de grond te krijgen. Of dit opweegt van de oplopende kosten is natuurlijk de vraag van het platform.

Fred Boevé stelt namens het platform : “We zien wel met lede ogen grote amateurisme en een  opstapeling van fouten vanaf het begin van het project. De grote vraag is of de gemeente wel in control is ?

PMZ ziet nu dat de communicatie niet alleen slecht is naar de bewoners maar ook naar het college en gemeenteraad. Men omschrijft letterlijk in deze strategie hoe ze dit onopvallend willen doen. We vernamen dit via provinciale contacten dat men daar al zich zorgen maakt over communicatie en werkwijze van de gemeente Zuidplas.

Hoever gaat de macht van de projectorganisatie vraagt men zich dan ook af, Boevé :”Dit projectteam zit vol met externe dure consultants waarvan je als gemeente zorgvuldigheid mag verwachten. Krijgt het team de volledige vrijheid waardoor ze geen strobreed in de weg worden gelegd door de gemeente? “ Een half jaar uitstel zorgt voor nog grotere financiële druk en daarmee is een artikel 12 gemeente een groot risico wordt voor Zuidplas is de conclusie van het platform.

Advertentie