Wethouder Hordijk: “Als Zuidplas niets doet dan bestaat de gemeente over zes jaar niet meer”

Zuidplaspolder gemeenteraad zwart wit

Als de gemeente Zuidplas geen keuzes maakt over woningbouwplannen in de Zuidplaspolder dan bestaat de gemeente over zes jaar niet meer. Dat heeft Zuidplas wethouder Jan Hordijk afgelopen voorjaar gezegd tijdens een geheime gemeenteraadsvergadering. De waarschuwing staat te lezen in een schriftelijk verslag van de vergadering dat afgelopen zomer is vrijgegeven. Hordijk kwam met de waarschuwing tijdens een bespreking met de gemeenteraad over hoe het verder moet met de bouwplannen in de Zuidplaspolder.
Na de waarschuwing is de gemeenteraad verschillende keren in een besloten sessies bij elkaar geweest en hebben inmiddels ook inwoners tijdens druk bezochte avonden hun zegje kunnen doen.

Dinsdagavond 7 november sprak de gemeenteraad tijdens een informatieve avond over toekomstige bouwplannen. In het hele vraagstuk spelen angst voor financiële risico’s en de mogelijkheid dat provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zelfstandig beslissingen gaan nemen een grote rol. Daarnaast worden ook kansen gezien om het voorzieningen niveau in de gemeente verder uit te breiden wanneer het aantal inwoners fors groeit. Daar staat dan tegenover dat de hoeveelheid groene ruimte tussen de huidige dorpen in de gemeente Zuidplas flink af zal nemen. Dat blijkt voor veel inwoners een ongewenste situatie.

De gemeente Zuidplas zal nog voor het einde van het jaar aan moeten geven of en zo ja wat men graag zou willen op het gebied van woningbouw. Of dat dan ook uitgevoerd gaat worden is nog lang niet zeker. Alle gemeenten in de zuidelijke randstad is gevraagd om de bouw wensen bekend te maken. Daarnaast hebben de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland grote belangen in de grondbank waar zo’n 300 hectare grond in zit.

Tijdens de informatieve avond op 7 november wilden verschillende raadsleden weten wat er zou gebeuren als Zuidplas het bij 7.000 woningen in de Zuidplaspolder zou laten. Dit is namelijk het aantal dat momenteel al is afgesproken. Een flink deel van deze woningen zijn momenteel al in aanbouw. Het gaat om 1.400 woningen bij Zevenhuizen, 350 woningen bij Moordrecht en 550 woningen bij Moerkapelle. Het College van Zuidplas en het ambtenaren apparaat in Zuidplas vinden het maximum van 7.000 woningen niet wijs omdat er dan grote verliezen zullen ontstaan op veel gronden in de Zuidplaspolder. Ook het aantal voorzieningen zoals supermarkten en sportvelden zal dan niet op peil gebracht kunnen worden. Het risico dat Rotterdam dan besluit om een deel van of heel Zuidplas te annexeren voor het bouwen van een nieuwe stadswijk zou dan een reëel gevaar voor Zuidplas zijn. De naam Nesselande Buiten wordt in dit scenario vaak genoemd.

Om zelf de regie te kunnen houden en een gezond voortbestaan van de gemeente Zuidplas veilig te stellen zou het aantal nieuwe woningen flink hoger dan de 7.000 moeten liggen. Hierbij worden aantallen genoemd van 14.000 naar 21.000 tot 28.000 woningen. De provincie heeft gesteld dat tot 2040 zo’n 230.000 woningen in de zuidelijke randstad nodig zijn.
Overigens lijken de verschillende duizendtallen al lang niet meer voor iedereen duidelijk te zijn. In het verslag van de geheime gemeenteraadsvergadering is men op een gegeven moment het spoor volledig bijster en wordt het kolossale aantal van 230.000 woningen in Zuidplaspolder op een gegeven moment opgevoerd. Dit aantal lijkt echter een foutje van of raadsleden die het spoor bijster zijn of een gemeentelijke notulist die geen moeite heeft met een nulletje meer of minder. Feit is dat in heel Zuidplas op dit moment zo’n 17.500 woningen staan en dat dat er in toekomst zomaar twee keer zoveel kunnen zijn. Op 28 november vergadert de gemeenteraad verder over de woningbouwplannen in de Zuidplaspolder. Nog voor de kerst moet dan besloten worden wat Zuidplas zelf wil in de toekomst.