8.5 C
New York
dinsdag 25 juni 2024

Analyse : De Boom van Zevenhuizen geveld door slecht stukken lezen en gebrek aan communicatie en inleving

Sinds een kettingzaag een einde maakte aan Dé Boom van Zevenhuizen staat het dorp op haar achterste benen. De ene Zevenhuizenaar gaf er zijn eerste kus onder en de ander stond daar even te wachten totdat het feest elders kon beginnen. Tot woensdag 14 maart 2018, op boomfeestdag, de boom werd neergehaald voor een parkeerplaats. Wat ging er verkeerd? Waarom wist niemand van de gevoeligheden rond de boom en wat komt er voor terug? In deze analyse proberen we dit te bekijken.

Allereerst waarom wist de politiek niet van de kap van de boom? Wie de documenten van het bestemmingsplan, vastgesteld op 20 juni 2017, goed leest komt daar een tekening tegen waar een parkeerplaats staat en de weg anders is, zonder Dé boom maar met een andere boom. In de bijlage 6 van het stuk wordt er melding gemaakt dat op de inspraakavond een omwonende het volgende vraagt : “Boom op het kruispunt midden in het dorp verwijderen. Geef ruimte voor grote evenementen en verbeterde doorstroming verkeer, zeker nadat het stukje twee richtingen wordt gewijzigd in eenrichtingverkeer.” De gemeente geeft als reactie : “Dit is dezelfde wens die de ondernemers, Oranjevereniging en oogstfeest hebben geuit. Hier gaat onze maximale aandacht naar uit en zijn blij dat u dit steunt”.


Ook in bijlage 7, de zienswijzen, komt de boom terug: “In het nieuwe plan is ‘de boom’ midden op het dorp weg. Dit geeft een nóg rechtere Dorpsstraat waardoor het verkeer en met name de vrachtwagens nog harder en vaker door ons deel van de Dorpsstraat rijden Kan dit deel van de Dorpsstraat Trager verkeer stimuleren en met name MINDER VRACHTWAGENS krijgen?” Een inwoner die vooral verwijst naar de verkeersveiligheid. Het antwoord gaat over de veiligheid en niet over de boom zelf.

Maar als het twee keer duidelijk voorkomt in reactie van inwoners, iets wat je als politici misschien wel het belangrijkst zou moeten vinden, en ook de tekening hierin niet duidelijk is, heeft de gemeenteraad niet goed haar voorbereiding gedaan en de stukken gelezen. Als de stukken wel goed bekeken waren dan was gezien, dat op de verbeelding van het bestemmingsplan de boom er nog wel staat, maar bij de zienswijze duidelijk is dat de boom om zou gaan. Alle stukken van een bestemmingsplan moeten gelijk zijn, dat blijken ze echter niet te zijn. Op dát moment had de raad moeten vragen om een duidelijke tekening en de vraag moeten stellen of het duidelijk was voor Zevenhuizen dat “Dé boom van Zevenhuizen” om zou gaan. Of, de andere optie, men vond het wel prima dat de boom zou verdwijnen.

Het stuk is unaniem, van links tot rechts, door de gemeenteraad goedgekeurd dus ook door de partijen die nu vragen stellen. Waarom verwerken VVD en CDA, de twee grote tegenpolen de afgelopen vier jaar, dit niet in hun vragen aan het College? Het zou de politiek sieren de vragen terug te trekken, hand in eigen boezem te steken en een dikke sorry te zeggen naar de inwoners en op zoek te gaan naar een echte oplossing. Want een probleem heeft Zuidplas zeer zeker.

Want hoe heeft ook kunnen gebeuren dat de gemeente Zuidplas gevoelens rond de kap van de boom zo heeft onderschat? Met de reconstructie van de Dorpsstraat is altijd geroepen door inwoners en ondernemers dat wat er ook gebeurt, de boom mocht niet wijken. Met die boodschap heeft de voormalige wethouder dan ook de opdracht ingezet en werd de rotonde twee jaar geleden een bijzondere T splitsing met bankje.

Met de planmakerij is alleen gekeken naar euforie dat er eindelijk een oplossing komt voor het oude gemeentehuis is en niet naar gevoeligheden in de rest van het dorp. Mogelijk komt dit ook omdat door de eerdere fusie men verder van de inwoner afstaat en men minder binding heeft met de gemeente omdat men er niet woont. Want had er iemand gezeten met òf de ervaring van de herinrichting òf die weet hoe belangrijk men de boom vindt, had men de boom laten staan of MET het dorp naar een oplossing gezocht. Binnen Zuidplas is het nog maar een paar jaar geleden dat in het centrum van Moordrecht een plataan weg werd gehaald, tijdelijk bij een hovenier stond en daarna weer terug werd geplaatst. Dat had toch ook met deze boom kunnen gebeuren?

De kern van het probleem, dat nu een week voor de verkiezingen naar boven komt, is gebrek aan communicatie. Welk kandidaat-raadslid durft te beloven dat hier nu eens aan gewerkt gaat worden de komende vier jaar? Een situatie zoals nu in Zevenhuizen is al veel vaker gebeurd de afgelopen jaren. Te vaak in deze gemeente is de kettingzaag datgene wat eerst klinkt en daarna pas de communicatie en gesprek met inwoners. Onlangs gebeurde dat nog in de Nieuwerkerkse wijk Dorrestein en het gebeurt veel vaker. Welke partijen pakken de handschoen op om van betere communicatie in Zuidplas een hoofdthema te maken de komende vier jaar? Dan zou het toch mogelijk moeten zijn om dit soort dingen te voorkomen. Communiceren moet je als gemeente niet overlaten aan een projectontwikkelaar, dat moet je als gemeente zelf doen. En dan vooral goed en duidelijk doen.

Daarom is en blijft het belangrijk dat ambtenaren nog meer in de schoenen gaan staan van de inwoner, de ondernemer en van de organisaties. In het Engels is een ambtenaar een Civil Servant, in het Nederlands een burger dienaar… misschien iets om over na te denken op het gemeentehuis! De raadsleden die we op 21 maart kiezen voor de komende vier jaar zijn volksvertegenwoordigers waarvan we mogen verwachten dat ze er ook zitten om een brug te slaan tussen inwoners en de gemeentelijke organisatie en niet bezig te zijn met het spelen van oppositie-en-coalitiespelletjes, wat de afgelopen vier jaar wel gebeurd is.

Tenslotte nog één tip voor de politiek, zet in de APV een verbod op het gebruiken van een kettingzaag op de nationale boomfeestdag, dat staat zoveel duurzamer!

Advertentie