Inwoners mogen meedenken over veiligheid in Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen roept haar inwoners op om mee te denken over hun ideeën over veiligheid en handhaving. Het huidige veiligheidsbeleid en handhavingsbeleid lopen dit jaar af. Samen met de veiligheidspartners werkt de gemeente Waddinxveen aan een nieuw beleidsplan veiligheid & handhaving voor de komende vier jaar. Via de website https://veilig.waddinxveen.nl kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden.

Meedoen aan de enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met 25 juni 2018. De uitkomsten van het onderzoek worden samengevat en voorgelegd aan de gemeenteraad van Waddinxveen tijdens de behandeling van het nieuwe beleid. Zij stellen uiteindelijk de prioriteiten voor de komende vier jaar vast. Via de site van Veilig Waddinxveen zal dan ook het besluit bekend gemaakt worden.