Petitie tegen bomenkap Hitland, Milieuvereniging wil kap in fases

Sinds de start van de petitie tegen de kap van de bomen langs de Hitlandselaan op woensdagmiddag 5 december hebben meer dan 200 mensen al de online petitie getekend. Rob en Fiet Stolk hebben het initiatief genomen om de kap tegen te gaan en willen een duidelijk signaal afgeven aan de lokale politiek en aan het bestuur van het recreatieschap Hitland. Op donderdagavond 6 december is er een informatiebijeenkomst voor inwoners . Tussen 18:00-20:00 uur zijn geïnteresseerden welkom op Blaardorpseweg 1, vergaderlocatie van Golfbaan Hitland, aanmelden voor de inloopavond kan via e-mail

Daar waar Rob en Fiet Stolk nog gaan strijden kijkt de milieuvereniging Zuidplas verder dan het willen stoppen van de kap, al is dat wel hun eerste insteek is te lezen in een zienswijze aan het bestuur van het recreatieschap. Indien er dan toch gekapt moet worden stellen zij voor om deze laan, die volgens de milieuvereniging een cultuurlanschappelijke waarde heeft, in fases van 5 jaar te kappen zodat de overgang naar een kale nieuwe laan minder wordt. Ook stellen ze voor dat er een apart fiets en wandelpad komt evenwijdig aan de laan om zo het fietsverkeer en autoverkeer te scheiden. Wel wil de milieuvereniging dat het een 30kilometer zone wordt, iets waar de gemeente een besluit over moet nemen.

De fractie van de PvdA/Groenlinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen reconstructie en de kap aan het college van B&W. Deze zullen echter eerst moeten worden beantwoord door het recreatieschap. Al eerder lieten diverse politieke partijen weten dat ze tegen de kap zijn of dat ze het zonde vinden maar wel begrip voor de veiligheid hebben.