Fractievoorzitters Zuidplas: “Gemeenteraad veroordeelt geweld tijdens jaarwisseling in Moerkapelle”

De gemeenteraad van Zuidplas veroordeelt het geweld tijdens de jaarwisseling in Moerkapelle. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die donderdagmiddag 3 januari is verspreid.

In de verklaring veroordelen de zeven fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zuidplas de handelswijze van de relschoppers:

Los van de vraag hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen – dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen- veroordelen wij de handelswijze van de relschoppers ten strengste. Het beledigen, bedreigen en fysiek aanvallen van politieagenten en medewerkers van hulpdiensten is verachtelijk en moeten we met alle beschikbare middelen tegen gaan.

Volgens de fractievoorzitters zijn de daders verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Wel zien de fractievoorzitters een rol weggelegd bij ouders en andere mensen in de omgeving om herhaling in de toekomst te voorkomen. Voor geweld tegen politie en hulpverleners bestaat geen enkel excuus aldus de fractievoorzitters. De fractievoorzitters spreken in de verklaring hun grote waardering uit richting de politieagenten en andere hulpverleners voor hun werk tijdens de nieuwjaarsnacht.

De gemeenteraad verwacht dat de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling nader onderzocht en geëvalueerd worden. Doel is om herhaling tijdens komende jaarwisselingen te voorkomen. De fractievoorzitters geven aan dat zij veel berichten krijgen van inwoners van Moerkapelle die hun vraagtekens zetten bij de gang van zaken. Zij vragen daarom het college om deze reacties expliciet bij het onderzoek te betrekken. De uitkomsten van het onderzoek zullen op een later moment besproken worden in een vergadering van de gemeenteraad. De verklaring is ondertekend door alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Zuidplas.

Donderdagmiddag 3 januari maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat er inderdaad een aantal zaken onderzocht gaan worden. Zo is de gemeentesecretaris gevraagd om de feiten rondom de aanloop naar de jaarwisseling op een rij te zetten. Ook is de teamchef van de Politie en de regionale Brandweercommandant gevraagd om de gebeurtenissen tijdens de nieuwjaarsnacht op een rij te zetten. Ook gaf burgemeester Kats in een persoonlijke verklaring uitleg waarom hij toestemming heeft gegeven voor de inzet van de ME in Moerkapelle.

Foto boven: Archieffoto tijdens installatie van de huidige gemeenteraad