Record aantal schriftelijke vragen gemeenteraad Zuidplas in 2018

De politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas hebben in 2018 een record aantal aan schriftelijke vragen gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Gouwe IJssel Nieuws in het Raadsinformatiesysteem. In totaal werden er 66 maal vragen ingediend door de gemeenteraad. Een raadslid mag mondeling of schriftelijke vragen indienen die het College van B&W moet beantwoorden binnen 30 kalenderdagen.

Het is een proces dat best wel wat tijd kost, de vragen kennen meerdere schakels in het proces. Mocht een raadslid overigens niet tevreden zijn met een antwoord kan hij of zij dit ter bespreking op de agenda laten zeggen volgens het reglement van orde. De antwoorden moeten altijd goedgekeurd worden door het college van B&W.

Kampioen vragenstellers waren de fracties van PvdA/Groenlinks en de VVD. Opvallend is dat NEZ in haar bijna eerste lustrum alleen in 2016 3 maal vragen gesteld. Elke vraag vraagt toch behoorlijk wat werk en vaak gaat het om meer uitleg over zaken die spelen of juist de politieke actualiteit.

Gouwe IJssel Nieuws heeft ook via de woordvoerder van de gemeente om een reactie gevraagd. Ofschoon iedereen weet dat schriftelijke vragen veel tijd dus geld kosten was de reactie van de gemeente erg lauw : ” dit is onderdeel van de democratie. Een onderverdeling in kosten en belasting van het ambtelijk apparaat is niet te geven. Over de inhoud van de raadsvragen gaat het college niet“.