CDA: Uitsluitend op afspraak past niet bij dorpse identiteit van Zuidplas

Het uitsluitend op afspraak gaan werken van de afdeling publiekszaken in de gemeente Zuidplas past niet bij de dorpse identiteit van Zuidplas. Dat stelde CDA-raadslid Tinet de Jonge tijdens de raadsvergadering op woensdagavond 23 januari. De Jonge had gevraagd om het voorstel waarin stond om uitsluitend op afspraak te gaan werken op de agenda van de raad te zetten ter bespreking.

In 2018 is de gemeente begonnen met een pilot. Deze pilot hield in dat inwoners voortaan voor meer zaken een afspraak moesten maken. De pilot viel samen met de sluiting van het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Destijds werd besloten om in de communicatie de ruimte open te laten voor inwoners om alsnog spontaan binnen te lopen.

Doordat inwoners aan de receptie erachter kwamen dat ze niet direct geholpen werden leverde dit irritatie en klachten op. In zeker één geval leverde dit ook verbale agressie op tegen een receptiemedewerkster. Daarom is besloten om voortaan duidelijk te communiceren dat de afdeling publiekszaken uitsluitend op afspraak gaat werken. Bij spoedgevallen kan er maatwerk worden geleverd staat te lezen in het voorstel.

In het voorstel staat te lezen dat inwoners tevreden zijn over de manier waarop zij (op afspraak) worden geholpen. De Jonge benadrukte dat dit alleen de mensen betreft die op afspraak zijn gekomen. Inwoners die het afgelopen jaar geen paspoort, ID-kaart of rijbewijs hoefden te verlengen zijn hierin dus niet meegenomen. Daarom is De Jonge benieuwd wat het inwonerspanel vindt van het op afspraak werken.

Ook de openingstijden zijn volgens De Jonge een aandachtspunt. Op woensdag- en vrijdagmiddag is de afdeling publiekszaken gesloten. Dit zijn juist de momenten dat ouders van schoolgaande kinderen vaak thuis zijn. Het is dan ook een punt van aandacht voor deze doelgroep dat zij niet op deze momenten bij de gemeente terecht kunnen benadrukte De Jonge.

Ook raadslid Klovert wilde graag weten wat inwoners vinden van het werken op afspraak. Daarnaast wilde het D66-raadslid weten of er toch geen oplossing te bedenken is voor mensen die spontaan willen binnenlopen. Ook PvdA/GL-raadslid Damen sloot zich hierbij aan. Christenunie/SGP-raadslid Snoei vroeg ook aandacht voor de drukte op de twee avonden dat de afdeling publiekszaken geopend is. VVD-raadslid Ambachtsheer benadrukte vooral het belang van de menselijke maat.

Wethouder De Haas benadrukte in zijn reactie dat het vooral om het scheppen van verwachtingen gaat. De Haas wil voorkomen dat er valse verwachtingen worden geschept. Inwoners zijn gebaat bij deskundige hulp aldus de wethouder. Daarnaast gaat de wethouder kijken naar de openingstijden van de publieksbalies.