Inwoners en organisaties kunnen meepraten over de nieuwe cultuurvisie Zuidplas

Wilt u meepraten over de nieuwe Cultuurvisie Zuidplas? Kom dan op dinsdagavond 12 maart 2019 naar de pub van Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. Aanvang 19.45 uur.

De huidige cultuurvisie van de gemeente is verouderd. Daarom wil de gemeente graag samen met zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit het culturele veld in Zuidplas een nieuwe cultuurvisie gaan opstellen. Ook ondernemers en het digitaal inwonerspanel worden betrokken bij de nieuwe cultuurvisie. Cultuur raakt wat ons betreft aan alles en iedereen!

De gemeente Zuidplas heeft sinds kort een Cultuurplatform. Hierin zijn zeven organisaties vertegenwoordigd uit verschillende (kunst)disciplines: muziek (MOZ-Art), erfgoed (HVN), beeldende kunst (SBKZ), theater (Swanla), literair (de Bibliotheek De Groene Venen), de overkoepelende stichting SCNZ en de gemeente Zuidplas. Het Cultuurplatform gaat zich sterk maken voor het behoud en het versterken van cultuur in Zuidplas. De eerste taak voor het Cultuurplatform is om een gedragen cultuurvisie op te stellen. Dinsdagavond 12 maart is dus het begin.

U kunt zich aanmelden voor de avond door een mailtje te sturen naar Charlie ter Reegen (c.terreegen@zuidplas.nl) onder vermelding van ‘cultuurvisie’. Het definitieve programma op 12 maart sturen we u dan binnenkort toe.