8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Nieuwe mascotte buurtpreventie Zevenhuizen onthuld tijdens 5-jarig jubileumviering

Als eerste dorp van Zuidplas is in Zevenhuizen in de wijk Swanla in 2011 gestart met een kleinschalig buurtapp-project in nauwe samenwerking met de politie, bedoeld om de veiligheid binnen de eigen wijk te vergroten. In de loop van de jaren is die buurtapp van Swanla uitgegroeid tot een groot buurtpreventieteam met diverse buurtapps en looprondes verdeeld over heel Zevenhuizen.  Om te vieren dat buurtpreventie Zevenhuizen in de huidige vorm nu vijf jaar bestaat, werd er maandag 1 april een jubileumfeestje gehouden, waarbij ook de nieuwe mascotte van het team, genaamd Buddy, werd onthuld.

In de loop van de jaren  is de buurtapp die ooit is opgezet door bewoners van de wijk Swanla, uitgegroeid tot een goed georganiseerde app-groep die inmiddels heel Zevenhuizen bestrijkt. De diverse wijken hebben eigen wijkapps, per wijk zijn er beheerders aangesteld die hun eigen appgroep onderhouden. Meerdere keren per jaar is er intensief contact tussen de beheerders en de drie hoofdcoördinatoren, Danny Vis, Marina van Leeuwe en Erik van Rooijen. Maandelijks worden er looprondes gehouden door alle wijken van Zevenhuizen, waarbij bewoners door middel van kaartjes en flyers op potentiële onveilige situaties zoals donkere woningen en openstaande deuren gewezen worden.

Niet alleen de politie is nauw betrokken bij alle activiteiten van de buurtpreventie, ook de afdeling handhaving van Zuidplas en de gemeente leveren hun bijdrage aan het inmiddels groot uitgerolde project.  Om zoveel mogelijk aandacht voor de veiligheid in Zevenhuizen te krijgen, is het buurtpreventieteam onlangs gestart met het “tent in de wijk” evenement.  Hierbij trekt het team, aangevuld met politie Waddinxveen-Zuidplas, gemeentelijke Handhaving en een specialist in hang- en sluitwerk met een tent de wijk in om voorlichting te geven over de buurtapp en over veiligheidsmaatregelen die burgers zelf kunnen nemen om inbraak in hun woningen te voorkomen.  Ook is er de afgelopen jaren al twee keer het speurspel “boef in de wijk” gespeeld in Zevenhuizen, georganiseerd door het buurtpreventieteam, en werd er fanatiek deelgenomen aan de landelijke anti-inbraakactie “1 dag niet”.

Tijdens het jubileumfeestje in Swanla, werden het coördinatorenteam en alle aanwezige beheerders en lopers nog eens extra in het zonnetje gezet door Wethouder Jan Verbeek, veiligheidsadviseur van gemeente Zuidplas Raymond IJsselstein en één van de wijkagenten van Zevenhuizen, Ton Bos. Vooral de betrokkenheid van alle vrijwilligers, die soms vele uren werk in het buurtpreventieteam steken, werd geroemd. Ook meerdere betrokkenen uit de beginperiode van het project waren maandagavond aanwezig in Swanla.

Om nog meer aandacht voor het buurtpreventieteam te trekken, is hond Buddy uit zijn hok getrokken. De bijzonder vriendelijke mascotte werd maandag 1 april tijdens het 5-jarig jubileum onthuld en viel direct goed in de smaak bij de aanwezigen. de hond, met een hoog knuffelgehalte, ging graag met alle aanwezigen op de foto. Buddy zal vanaf nu vaak op pad gaan met het buurtpreventieteam en zal bij diverse evenementen in Zevenhuizen zijn natte neus laten zien. Het is op dit moment nog niet bekend of Buddy alleen als mascotte of ook als lokale speurhond ingezet gaat worden.

 

 

 

Advertentie