8.5 C
New York
zondag 7 juni 2020

Nieuw transformatorstation moet in 2023 problemen energielevering oplossen

Een nieuw transformatorstation in de Zuidplaspolder, welke in 2023 operationeel wordt, moeten de problemen van de energielevering in de Zuidplaspolder op gaan lossen. Dat staat in een informatienota van het college van B&W aan de gemeenteraad waarin ook het onderzoek van leveranciers Tennet, Stedin en Liander is opgenomen. Zonder dit station wordt de (toe-)levering van elektriciteit een probleem voor de ontwikkeling van het gebied.

In oktober 2018 trok ChristenUnie/SGP raadslid Willem-Jan Verdoes aan de bel over het probleem dat netwerkbeheerder Liander had aangegeven dat men aan de maximale capaciteit zit en kans op congestie (uitval) problemen zouden kunnen gaan optreden. Niet alleen Liander maar ook de andere beheerder Stedin zegt aan de top van haar kunnen te zitten. Liander heeft klanten in Moerkapelle en Zevenhuizen, Stedin vooral in Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het nieuwe transformatiestation zal dan in het zogenaamde “plantagekwadraat” moeten komen, een gebied in de hoek van de N219, de spoorbaan en Bredeweg in Zevenhuizen. In de plannen wordt dit locatie Y genoemd en op dit moment zijn op deze locatie boomgaarden en weilanden. Wel moet er rekening worden gehouden met leidingen in het gebied maar dat is op te lossen volgens het rapport van de energieleveranciers. De provincie heeft laten weten akkoord te zijn met de gekozen locatie.

Visualisatie transformatorstation Bron : onderzoek TenneT-Liander-Stedin

De aanvoer zal met een 150Kv leiding komen vanaf het onderstation in Zoetermeer en zal door Tennet worden aangelegd. Het is niet duidelijk of het een boven- of ondergrondse leiding wordt als is het bij deze spanning vaak onder de grond. Hiervoor zal ook een bestemmingsplan moeten worden aangepast in de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Zuidplas.

Kaart onderstation en planlocatie Bron: onderzoek TenneT-Liander-Stedin

Tennet, Liander en Stedin hebben ook twee andere locaties onderzocht maar deze vielen af. Een van de locaties was langs de A20 en A12 en de andere locatie was in Waddinxveen langs de A12 aan de andere kant van Doelwijk. Om meerdere redenen vielen deze locaties af.

Wij willen dat er vaart gemaakt wordt in dit proces

Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie/SGP)

De gemeente Zuidplas gaat nu het voorstel inbrengen bij het bestuurlijk overleg Zuidplaspolder en na een positieve beslissing zal het college een voorstel doen aan de gemeenteraad voor een besluit over het bestemmingsplan. Ook de gemeente Zuidplas ziet in dat er haast gemaakt moet worden met het station. Nu kan er bijvoorbeeld geen nieuwe duurzame energiebronnen meer zoals zonne-energieparken worden aangesloten op het net.

ChristenUnie/SGP is blij dat de urgentie wat betreft de capaciteitsproblemen door het college onderkent wordt en voortvarend opgepakt wordt. ChristenUnie/SGP heeft in het recente verleden al de vinger bij capaciteitsproblemen qua stroomvoorziening in Zuidplas gelegd door de eerder gestelde schriftelijke vragen. Een goede en betrouwbare stroomvoorziening is essentieel voor onze inwoners en ondernemers, ook met het oog op geplande ruimtelijke ontwikkelingen en denk hierbij aan ontwikkeling woningbouw in onze vier dorpen, de Knibbelweg Oost locatie, beoogd zonnepark en niet in de laatste plaats ondernemers die uitbreidingsplannen hebben.

Wij willen dat er vaart gemaakt wordt in dit proces. Bekijk de mogelijkheid voor een snellere procedure door te onderzoeken of de crisis- en herstelwet hier ruimte voor biedt. Daarnaast blijven we aandacht vragen om tot uiteindelijke realisatie van het transformatorstation, capaciteitsproblemen te voorkomen” aldus Willem-Jan Verdoes van de ChristenUnie/SGP.


Volg het laatste nieuws

2,240FansLike
322VolgersVolg
481VolgersVolg