8.5 C
New York
vrijdag 29 mei 2020

Gemeenteraad kan eigenlijk alleen nog tekenen bij kruisje en is akkoord met uitgave van 12 miljoen

De gemeenteraad van Zuidplas heeft tijdens de laatste raadsvergadering van de maand mei diverse jaarrekeningen van verbonden partijen goedgekeurd. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden die de gemeentegrens overschrijden. De meest bekende partijen zijn de recreatieschappen van Hitland en de Rottemeren maar ook de brandweer, bouw en woningtoezicht en het streekarchief zijn ondergebracht in dergelijke organisaties. In totaal gaat het inmiddels over een bedrag van meer dan 12 miljoen euro waar de gemeenteraad heel lastig invloed op kan uitoefenen.

Bij alle samenwerkingsverbanden is de gemeenteraad van Zuidplas niet meer direct de baas. In de besturen van deze organisaties zitten leden van het college van burgemeester en wethouders als afvaardiging. In een beperkt aantal vergaderingen per jaar worden er in korte tijd belangrijke besluiten genomen over de toekomstige plannen van dergelijke organisaties. De plannen worden gemaakt en uitgevoerd door mensen die op de loonlijst staan van de organisaties. In totaal geeft de gemeente Zuidplas met de ruim 12 miljoen euro zo’n 10 procent van het jaarbudget uit aan deze organisaties waarvan deelname soms verplicht is zoals bij de veiligheidsregio of de GGD.

De democratisch gekozen gemeenteraad kan alleen kiezen om een zienswijze in te dienen bij de jaarrekening en begroting maar kan niet direct de inhoud van het beleid aanpassen. Voorbeeld hiervan was de inspraak in de visie van het recreatieschap Rottemeren over de toekomst van het recreatieschap of de kap van de bomen in het recreatieschap Hitland. Hoe groter de samenwerkingspartij hoe kleiner de inspraak is van de gemeente door de afvaardiging. Ooit zaten in deze organisaties vaak ook leden van de gemeenteraad in het bestuur. Dit is inmiddels verleden tijd. Het recreatieschap Hitland heeft als laatste afscheid genomen van de gemeenteraadsleden in het bestuur. De afgelopen jaren zijn er steeds meer taken ondergebracht bij dergelijke organisaties. De GR IJsselgemeenten is zo’n betrekkelijk nieuwe organisatie waarbij de sociale dienst is ondergebracht. De bouw en woningtoezicht taken zijn ook na het ontstaan van de gemeente Zuidplas extern onder gebracht bij de ODMH.

Naast deze verbonden partijen is de gemeente ook bij enkele partijen aandeelhouder. De gemeenteraad van Zuidplas heeft nagenoeg geen inspraak of inbreng in deze bedrijven en moeten in de jaarrekening lezen of er eventueel dividend wordt betaald. De inspraak van de afvaardiging gaat via een aandeelhoudersvergadering. Het is niet mogelijk deze aandelen te verhandelen zoals normale aandelen op de beurs :

 


Volg het laatste nieuws

2,231FansLike
322VolgersVolg
480VolgersVolg