De gemeenteraad van Zuidplas heeft tijdens de laatste raadsvergadering van de maand mei diverse jaarrekeningen van verbonden partijen goedgekeurd. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden die de gemeentegrens overschrijden. De meest bekende partijen zijn de recreatieschappen van Hitland en de Rottemeren maar ook de brandweer, bouw en woningtoezicht en het streekarchief zijn ondergebracht in dergelijke organisaties. In […]

De gemeenten in Midden Holland hebben op hun website staan dat Wegman voorlopig 8 en 9 april nog rijdt en daarna het niet duidelijk is. In een reactie aan het personeel laat de medewerker van Personeel en Verzuim weten dat er voorlopig nog tot 1 mei wordt doorgereden. Op de website van de Groene Hart […]

De provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden alsmede de waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om samen met het Rijk aan de slag te gaan met een intensievere aanpak van bodemdaling in het Groene Hart.