8.5 C
New York
maandag 25 januari 2021

Raad steunt unaniem voorstel voor vervolg onderzoek naar nieuw vijfde dorp

De gehele gemeenteraad van Zuidplas steunt het onderzoek naar een nieuw vijfde dorp in de Zuidplaspolder. De partijen die in een eerder stadium tegen hadden gestemd wisten dat de meerderheid achter de plannen staat en verzetten tegen de plannen geen zin meer heeft. Voor deze houding gaf wethouder Hordijk in zijn inleiding al een compliment.

Wethouder Hordijk is zeker niet zorgeloos over de toekomst en hij benadrukte dat er nog steeds geen definitieve keuze is over de exacte locatie en het aantal woningen. Hij is blij dat het concept van de ontwikkelvisie nu openbaar is en er over gesproken kan worden. Van de andere partners van de grondbank zijn wel positieve mondelinge toezeggingen. Vooral de Provincie en Rotterdam zouden willen dat er nog meer grond uit de grondbank wordt gebruikt. Deze twee partijen zijn voor 80 procent eigenaar van de grondbank. Hoe meer grond er bebouwd wordt zoveel te meer zien ze terug van hun investering. Voor Hordijk zijn er nu 2 uitgangspunten: 1) een financieel voldragen plan volgens het eerdere raadsvoorstel en 2) er samen met de partners er uit komen.

De ChristenUnie-SGP bij monde van Peter Molenaar vindt het vooral belangrijk dat er meer aandacht is voor de huidige ondernemers in Zuidplas. De huidige plannen hebben grote gevolgen voor hen. Als de definitieve visie erg afwijkt vindt de fractie het belangrijk dat er opnieuw gesproken wordt met alle belanghebbenden. “En voorzitter, we moeten eerlijk zijn tegenover onze inwoners. Helemaal geen huizen bouwen in de Zuidplaspolder is echt een gepasseerd station. Eerlijk zijn in het verhaal wat zij kunnen verwachten” aldus Molenaar.

Frans Klovert van D66 vindt het vooral belangrijk om het maximum van 4000 woningen tot 2030 te benadrukken. Dit is vergelijkbaar met Moordrecht; groot genoeg voor een school en huisarts. Daarnaast wil de fractie dat de woningbouw gasloos is en dat groene buffers tussen de dorpen behouden blijven. “de mensen die er wonen maken het dorp” is de opvatting van Klovert. De partij heeft een aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen) gemaakt. Klovert is ook van mening dat de grondeigenaren (in dit geval de grondbank) mede verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en vroeg zich af waarom Zuidplas alles alleen moet betalen.

NEZ is blij met het traject. Wel vindt de fractie het belangrijk dat de polder groen en “open” blijft. Vooral deze landschappelijke invulling is iets waar de partij zich zorgen maakt. Raadslid Smit was van bang dat de grondwaarde in de grondbank het type woning aan het bepalen is.

De SP heeft bingokaart klaargelegd bij alle aanwezigen voor tijdens de inbreng. Volgens de partij wordt er drie keer over “het vijfde dorp” gesproken en veel vaker over “het middengebied”. De fractie vraagt zich af wat het nu is. Verder is de partij bang dat het dorp met 4.000 woningen een dorp wordt met 7.000 tot 10.000 woningen. Rodenburg was nog wel boos over het eerdere proces “Daarnaast wil ik toch nog vraagtekens stellen bij het proces. Bij de informatieavond op 5 juni werd gezegd dat de beslotenheid nu van het stuk was. Toch waren pers en bewoners niet uitgenodigd.”

PvdA/GroenLinks stelt haar vraagtekens bij de gekozen locatie. De locatie zou met name gekozen zijn omdat de grondbank daar al grond bezig aldus de fractie. De fractie is blij dat er ook sociale huurwoningen gebouwd worden in het plan. Wel vindt de fractie dat er teveel dure woningen gebouwd worden. De fractie ziet hier liever woningen uit het middensegment. Daarnaast vraagt de fractie zich af of de (financiële) risico’s wel behapbaar zijn voor de gemeente. Johan Helmer wil dat ook de andere partners in de grondbank mee gaan ontwikkelen :”Gelet op de dominante rol van de Grondbank en die hierin vertegenwoordigde overheden, zijn wij van mening dat de ontwikkeling van het gebied als gezamenlijke opgave van deze partners zou moeten worden beschouwd“. 

Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers nu ook betrokken worden bij de plannen. “We willen de vlooienkam nu graag in handen geven van onze inwoners, het maatschappelijk middenveld en de ondernemers. Neem uitgebreid en intensief de tijd om het gesprek met hen aan te gaan. Hierna wil de fractie pas met een definitieve afweging komen” aldus Tinet de Jonge. De bereikbaarheid is een erg belangrijk punt. De voorzieningen in bestaande dorpen mogen niet de dupe worden van het vijfde dorp.

De VVD is trots op de stappen die genomen zijn. De fractie sluit meer woningen in het vijfde dorp in de toekomst niet uit. “De VVD is niet tegen meer woningbouw in de toekomst. We vinden het dan ook goed dat het college in beslispunt 4 vraagt om een opdracht om te komen met voorstellen voor een organische doorontwikkeling” belicht Annika van Gerwen het standpunt van de partij. Het blijft voor de fractie belangrijk dat Zuidplas stappen zet. De inspraak van inwoners en bedrijven is belangrijk en daar is nu gelegenheid voor nu het stuk openbaar is.

Nadat alle fracties aan het woord waren geweest was het tijd voor de wethouder namens het college van B&W ; Wethouder Hordijk is blij met alle inspraak vanuit de gemeenteraad. De visie is een aanzet die nog aangevuld moet worden de komende tijd. Hordijk neemt de inbreng vanuit de gemeenteraad mee richting de bestuurlijke partners van o.a. de provincie en Rotterdam. Daarnaast vindt de wethouder het belangrijk dat de gemeente nu eerst in gesprek gaat met bedrijven en inwoners. Bij het definitieve voorstel kan de gemeenteraad zich definitief over het voorstel uitspreken.

Raadslid Klovert (D66) vindt , net als Helmer van PvdA/GroenLinks, het belangrijk dat de risico’s van het project gedeeld worden met de bestuurlijke partners. Volgens het raadslid kan het niet zo zijn dat Zuidplas de grootste risico’s draagt. Wethouder Hordijk neemt deze zorg mee naar de partners. In reactie op de SP benadrukt de wethouder dat zonder het bouwen van woningen er niet spontaan meer sociale huurwoningen komen in Zuidplas. Raadslid Helmer (PvdA-GL) vraagt om nu nog geen besluit over het voorstel te nemen. Helmer geeft aan meer tijd nodig te hebben om zich te verdiepen in de materie. Wethouder Hordijk voelt hier weinig voor en benadrukt nogmaals dat het voorstel geen definitief voorstel is. Daarnaast is een instemming van de gemeenteraad “rugdekking” voor het verdere proces.

De wethouder benadrukt zijn vertrouwen in de betrokken ambtenaren maar de materie is wel complex. Hordijk staat open voor de gedachte van een aparte ontwikkelmaatschappij. Wel is het belangrijk dat de gemeente de regie houdt. Tot slot benadrukt de wethouder dat hij de raad op de hoogte houdt. Bij belangrijke problemen komt de wethouder weer terug bij de gemeenteraad.

Hierna was er een lange schorsing van 50 minuten in de gemeenteraad, meerdere overleggen vonden plaats tussen fracties waarbij het niet uitmaakte of men van de oppositie of coalitie was. Een aantal amendementen werden ingetrokken en als één blok ging de gemeenteraad achter wethouder Hordijk staan na een kleine aanpassing in het raadsvoorstel. Helmer (PvdA/GL) wilde nog wel wat tijd winnen voor overleg maar werd overtuigd dat het plan nog niet definitief is dus er zeker nog tijd voor is. Aan het einde van de avond stemde de raad unaniem in waardoor het vervolg onderzoek plaats gaat vinden. Hiervoor is nu 750.000 euro beschikbaar.

Kaartje van plangebied met forse fout qua straatnaam


Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg