8.5 C
New York
zondag 27 september 2020

Pas eind 2024 uitbreiding elektriciteit capaciteit voor Zuidplaspolder

De verwachting is dat er pas eind 2024 een uitbreiding komt van de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening voor de Zuidplaspolder. Dat is terug te lezen in de de antwoorden op schriftelijke vragen van raadslid Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie-SGP).

Deze had vragen gesteld na signalen van ondernemers die niet verder kunnen uitbreiden of zelf elektriciteit kunnen opwekken van deze problemen. Het is niet de eerste keer dat Verdoes dit probleem ter sprake brengt, in oktober 2018 heeft hij ook al vragen gesteld over dit onderwerp en toen bleek dat in 2023 de problemen opgelost zouden zijn. Dat is nu pas eind 2024 zoals nu blijkt.

Op zijn vraag of het college van B&W het eens is dat het echt noodzakelijk is krijgt hij het volgende antwoord : “het college is het met U eens dat uitbreiding van de capaciteit op het elektriciteitsnet noodzakelijk is. De vraag naar transportcapaciteit neemt toe. Naast autonome ontwikkelingen zullen vooral de bouwopgaven, de opwek van duurzame energie en de uitbreiding van de glastuinbouw in de Zuidplaspolder extra transportvraag creëren. De transportcapaciteit op het net zit nu nagenoeg vol, waardoor er weinig ruimte meer is om extra transport van elektriciteit te kunnen accommoderen. Ook is er geen uitbreidingsruimte meer in de bestaande transformatorstations. Om die reden werken de netbeheerders TenneT, Stedin en Liander gezamenlijk aan een nieuw transformatorstation in de Zuidplaspolder dat naar verwachting eind 2024 gereed moet zijn“.

Schets van het nieuwe te maken transformatorstation (Bron : Stedin)

Verdoes wil ook weten of het college alles er aan heeft gedaan om het proces te versnellen. Het college is van mening dat de netbeheerders Liander en Stedin zelf hun verantwoordelijkheid hebben genomen en deze netbeheerders helpen met de ruimtelijke inpassing van het nieuwe transformatorstation. Uit de antwoorden blijkt wederom dat dit in het plantagekwadrant zal zijn : “Op 16 april jl. heeft het college ingestemd met het aanwijzen van het Plantagekwadrant als locatie voor het toekomstige transformatorstation, onder voorwaarde van landschappelijke inpassing. De netbeheerders doorlopen daarbij één gezamenlijke planologische procedure. De stakeholder-gesprekken worden afgestemd met de gemeente. Eind 2024 zal het onderverdeelstation gereed zijn”. Uit een eerder document bleek dat dit station gevoed zal worden vanuit Zoetermeer.

Volgens het college is geen probleem met het nieuwe transformatorstation voor de komst van het vijfde dorp : ‘In de dimensionering van het nieuwe transformatorstation in de Zuidplaspolder is rekening gehouden met de ontwikkeling van het middengebied en de bouw van het vijfde dorp‘.

Kaart onderstation en planlocatie Bron: onderzoek TenneT-Liander-Stedin

Verdoes : Meer druk zetten

Reactie van Willem-Jan Verdoes op de antwoorden: Het college kan goed onderbouwen waarom de uitbreiding noodzakelijk is. Dat is wel helder. Ik vind het overigens wel opmerkelijk dat men nu spreekt over realisatie van het transformatstation eind 2024. Want al in 2007 (meen ik) en in latere jaarverslagen van Liander (en haar rechtsvoorgangers) wordt al gerapporteerd dat uitbreiding nodig is. Dit probleem is dus niet iets wat hen zomaar overkomt.

Al met al bekruipt mij het gevoel dat de gemeente wel wil dat uitbreiding snel wordt geregeld, maar dat de druk er toch iets meer op moet. In mijn beleving is het onbestaanbaar dat ondernemers en inwoners hier last van zouden krijgen, omdat bedrijven nalaten te investeren in onze infrastructuur. De problemen zijn al lang bekend en moeten gewoon snel worden opgelost. In mijn vragen/opmerkingen ook geschetst waarom dat zo van belang is. Ook is de aanname dat de uitbreiding voldoende zou zijn wellicht wat naïef. Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar ik zou er wel wat cijfers bij willen zien.


Volg het laatste nieuws

2,320FansLike
322VolgersVolg
534VolgersVolg