8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

TenneT kiest voor kabeltracé ten noorden van de A12

Tennet heeft gekozen voor een kabeltracé ten noorden van de A12 voor het toekomstige hoogspanningsstation in Zevenhuizen. Dat maakte wethouder Schuurman bekend tijdens de commissievergadering Ruimtelijke plannen op dinsdagavond 22 juni.

Tijdens deze vergadering stond het bestemmingsplan voor de bouw van het Hoogspanningsstation langs de N219 bij de A12 op de agenda. De gemeente Zuidplas had in overleg met TenneT al eerder besloten het plan van het Hoogspanningsstation en het kabeltracé te splitsen om zo de bezwaren tegen het kabeltracé met de ondernemers en de inwoners eerst verder te bespreken.

Deze splitsing had bij diverse insprekers kwaad bloed gezet want hierbij werd gesteld dat als de raad nu instemt met het hoogspanningsstation, dat het kabeltracé dan wel doorgedrukt kan worden omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zowel de heren Kranendonk als Hoogendoorn vroegen zich af waar ze straks met schadeclaims voor eventuele gevolgen voor de gezondheid heen kunnen gaan. Zij vrezen voor de gezondheid van de bewoners respectievelijk voor de gezondheid van de werknemers.

De heer van der Akker sprak zijn onvrede over de manier van inspraak en informatie voorziening uit. Hij is, net als alle ondernemers en inwoners, fel tegen de variant onder bedrijven en woningen die TenneT heeft getoond.

TenneT heeft eerder drie varianten van het tracé waar negen kabels, welke 150.000 volt onder de grond moeten aanvoeren naar dit hoogspanningsstation, getoond aan de belanghebbenden. De bewoners en ondernemers hebben vanaf het begin gepleit voor een noordelijke variant en dienden honderd zienswijzen in. Met het besluit van TenneT is aan het bezwaar van hen tegemoetgekomen.

Het rode trace ten noorden van de A12 is gekozen.

De gemeenteraden van Lansingerland en Zuidplas moeten hier dan een besluit over nemen, wat gepland is in begin 2022. Vanaf het tweede kwartaal 2022 hoopt TenneT dan te starten met voorbereiding en aanleg van de kabels die dan in 2024 de electriciteit van Bleiswijk naar het nieuwe hoogspanningsstation kan brengen. TenneT hoopt dan het capaciteitsprobleem in de Zuidplaspolder op te lossen.

Advertentie