8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Dunea kijkt terug op een uitdagend jaar

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. De aandeelhouders, bestaande uit de 17 gemeenten in het leveringsgebied, keurden het verslag en de jaarrekening goed tijdens de algemene vergadering op 24 juni. Dunea kijkt terug op een uitdagend jaar, niet alleen vanwege de coronapandemie. Dunea levert drinkwater in Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk en Rotterdam-Nesselande.

De optelsom van thuis werken, thuis onderwijs volgen, een warme zomer en veel mensen die in de zomervakantie thuis bleven, zorgde voor een recordafzet van drinkwater. We produceerden ruim 82 miljard liter – zo’n 2 miljard meer dan vorig jaar. “We hebben de piek in het verbruik kunnen opvangen, onder andere door gebruik te maken van onze strategische reserves. Maar we liepen hierbij wel tegen de grenzen van onze capaciteit aan” laat Dunea in een persbericht weten.

Ook in de Dunea duingebieden waren de effecten van corona goed merkbaar. Doordat veel andere mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding tijdens de lockdowns wegvielen, zochten mensen massaal de natuur op. Vooral tijdens de mooie weekenden heeft Dunea moeten zorgen voor een goede spreiding van recreanten, niet alleen vanuit gezondheidsoogpunt, maar vooral ook om de natuurwaarden te beschermen.

Trends en ontwikkelingen die we al langer signaleren, zijn het afgelopen jaar door corona extra uitvergroot”, aldus Wim Drossaert, algemeen directeur van Dunea. “Klimaatverandering, de toenemende bevolking in de regio en het gebrek aan ruimte, zowel bovengronds als ondergronds, hebben impact op Dunea. Dat zijn grote uitdagingen, die ook om grote investeringen vragen.

Om ook in de toekomst voor duin en water te kunnen blijven zorgen, zet Dunea de komende jaren in op uitbreiding van productiecapaciteit, het vergroten van zoetwaterbuffers en minder afhankelijk worden van de Maas en de Lek als bronnen voor drinkwater. Een betere spreiding van recreanten in de regio moet de druk op de natuurgebieden verlichten. Daarvoor werkt Dunea nauw samen met de gebiedspartners in Nationaal Park Hollandse Duinen.  

Wim Drossaert: “Het afgelopen jaar heeft duidelijk laten zien dat onze strategie de juiste is, maar ook dat de urgentie nog groter is dan gedacht. We zullen dus versneld aan de slag moeten. Daarvoor is een optimale samenwerking met onze stakeholders en omgeving nodig. Die zullen we de komende tijd dan ook zeer actief blijven betrekken.
Het complete jaarverslag en de belangrijkste conclusies zijn te lezen op www.jaarverslag-dunea.nl.

Advertentie