8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Provincie legt bijna half miljoen bij voor opknappen Geertruidahoeve

De provincie Zuid-Holland stelt €477.251 beschikbaar voor de volledige restauratie van deze in zeer slechte staat verkerende boerderij, inclusief funderingsherstelvan het Rijksmonument Geertruidahoeve aan de Eerste Tochweg in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Dat heeft de provincie op 6 juli bekend gemaakt. Deze bijdrage was een van de nodige stappen om verder te gaan met ontwikkelen. De provincie verstrekt in totaal vanuit de ‘Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013’ een bedrag van €1,3 miljoen aan de eigenaren van 6 monumenten.

De provincie ontving dit jaar 27 aanvragen voor een financiële bijdrage ten behoeve van de restauratie van een rijksmonument. Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen gelden specifieke criteria. Zo is onder andere gekeken naar de bouwkundige staat van het rijksmonument, de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid van het rijksmonument en de inzet van leerling-werkplaatsen via Restauratie Opleidingsprojecten (ROP). Zowel de Geertruidehoeve als de Haastrechtse Molen in Gouda krijgen een restauratiebeschikking.

Wegens het bereiken van het subsidieplafond heeft de provincie 16 aanvragen moeten afwijzen. De resterende 5 aanvragen zijn op andere gronden geweigerd. De provincie betreurt het dat ze veel aanvragen niet kan honoreren.

De Geertruidahoeve uit 1849 is een Rijksmonument en mag daarom niet zomaar worden afgebroken. De hoeve werd verkocht maar de eigenaar liet het verpieteren. Meerdere malen werd het dak afgedekt met allerlei kleuren zeilen om de regen buiten te houden en is geen fraaie entree voor het toekomstige vijfde dorp. In de gemeenteraad heeft D66 diverse keren aandacht gegeven aan de staat van het pand, over de ontwikkelingen en en handhaving. De partij heeft het college van B&W vanaf 2017onder druk gezet dat er iets moest gaan gebeuren. Met deze subsidie lijkt de ontwikkeling van een nieuw plan dichterbij te zijn gekomen. Meer informatie over deze hoeve in ons dossier.

Advertentie